Viac ako prianie...

         …viac ako čokoľvek

Viac ako prianie...

…viac ako čokoľvek

…čo najbližšie k vám

…čo najbližšie k vám

Bratislava

0915 450 818

Žilina

0905 408 619

Nitra

0907 999 618

Bratislava

0915 450 818

Žilina

0905 408 619

Nitra

0907 999 618

…plníme vaše priania

MUDr. Peter Harbulák

gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Odborne sa formoval počas pôsobenia na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes vo Francúzsku pod vedením špičkových odborníkov Dr. M. Rio, Dr. G. Priou a Dr. D. Colleu. Je odborným garantom a hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie pre asistovanú reprodukciu VITA NOVA.

Dr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

Dr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

…plníme vaše priania

MUDr. Peter Harbulák

gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Odborne sa formoval počas pôsobenia na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes vo Francúzsku pod vedením špičkových odborníkov Dr. M. Rio, Dr. G. Priou a Dr. D. Colleu. Je odborným garantom a hlavným organizátorom medzinárodnej konferencie
pre asistovanú reprodukciu VITA NOVA.

Dr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

Dr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…neváhajte

…neváhajte

Vos histoires

Your Stories

4061

enfants sont nés avec notre aide

4061

children conceived with our help

4061

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina