Vaše príbehy

Naše výsledky sú na úrovni najlepších európskych centier,  
sú systematicky zaznamenávané a pravidelne vyhodnocované

Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV, a.s. je vysoko profesionálne
odborné pracovisko, ktoré svoje služby, zodpovedajúce európskej úrovni, poskytuje od 7. februára 2005.

Naše výsledky