Cenník

Financovanie

Podľa platnej legislatívy ( Zákon 777/2004 Zb. ) hradia zdravotné poisťovne 3 cykly umelého oplodnenia pacientkam, do dovŕšenia 39. roku života.

Financovanie cyklu asistovanej reprodukcie je hradené zdravotnými poisťovňami v týchto indikáciách:

  1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
  2. endometrióza
  3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
  4. sterilita s neznámou príčinou
  5. zlá kvalita spermií partnera
  6. imunitne podmienená sterilita
  7. dedičné ochorenia a iné

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Pre vašu lepšiu orientáciu sme pre vás prirpavili cenník výkonov, realizovaných v Centre gynekológie a asistovanej reprodukcie GYN – FIV.

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV a.s. má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Vos histoires

Your Stories

4061

enfants sont nés avec notre aide

4061

children conceived with our help

4061

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina