Zmluvné poisťovne

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV, a.s má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
http://www.vszp.sk
Ružová dolina 10
825 21 Bratislava 26

VZÁJOMNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – DÔVERA
http://www.dovera.sk
Čulenova 5 P. O. Box 230
810 00 Bratislava 1

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
http://www.union.sk
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava

Vos histoires

Your Stories

4061

enfants sont nés avec notre aide

4061

children conceived with our help

4061

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina