Vaše príbehy

Zmluvné poisťovne

Centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu GYN – FIV, a.s má uzatvorené zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 
http://www.vszp.sk
Ružová dolina 10
825 21 Bratislava 26

 

VZÁJOMNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – DÔVERA
http://www.dovera.sk
Čulenova 5 P. O. Box 230
810 00 Bratislava 1

 

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
http://www.union.sk
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava