Vaše príbehy

Darcovský program

V rámci liečby neplodnosti poskytujeme našim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj darcovský program. Máme bohatú databázu darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžeme u žiadateľov zahájiť liečbu bez čakacej doby.

V našom centre realizujeme liečbu neplodnosti darovanými spermiami, darovanými oocytmi a darovanými embryami. Darcovstvo je prísne anonymné. Všetci darcovia sú podrobení  dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.

Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky  – fenotyp. Aj pri vynaložení maximálnej snahy zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom existuje možnosť vzniku drobných odchýlok vo fenotype dieťatka z dôvodu generačnej a multifaktoriálnej dedičnosti.

Slovenská legislatíva neumožňuje platené darcovstvo reprodukčných buniek, avšak okrem dobrého pocitu z pomoci druhým v našom centre získate finančnú kompenzáciu vašich nákladov spojených s darcovstvom. Zároveň sa pri vstupných testoch dozviete viac o svojom zdravotnom stave. Dôležité upozornenie – darovanie reprodukčných buniek a embryí je anonymné, dobrovoľné a bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom.

V prípade, že máte záujem zaradiť sa do nášho darcovského programu, či už ako príjemca alebo ako darca, kontaktujte prosím našu koordinátorku Ing. Katarínu Masárovú – katarina.masarova@gyn-fiv.sk, 0915 989 162. Rada Vám odpovie na Vaše otázky

 

V rámci liečby neplodnosti poskytujeme našim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj darcovský program. Máme bohatú databázu darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžeme u žiadateľov zahájiť liečbu bez čakacej doby.

V našom centre realizujeme liečbu neplodnosti darovanými spermiami, darovanými oocytmi a darovanými embryami. Darcovstvo je prísne anonymné. Všetci darcovia sú podrobení  dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.

Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky  – fenotyp. Aj pri vynaložení maximálnej snahy zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom existuje možnosť vzniku drobných odchýlok vo fenotype dieťatka z dôvodu generačnej a multifaktoriálnej dedičnosti.

Slovenská legislatíva neumožňuje platené darcovstvo reprodukčných buniek, avšak okrem dobrého pocitu z pomoci druhým v našom centre získate finančnú kompenzáciu vašich nákladov spojených s darcovstvom. Zároveň sa pri vstupných testoch dozviete viac o svojom zdravotnom stave. Dôležité upozornenie – darovanie reprodukčných buniek a embryí je anonymné, dobrovoľné a bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom.

V prípade, že máte záujem zaradiť sa do nášho darcovského programu, či už ako príjemca alebo ako darca, kontaktujte prosím našu koordinátorku Ing. Katarínu Masárovú – katarina.masarova@gyn-fiv.sk, 0915 989 162. Rada Vám odpovie na Vaše otázky

 

V rámci liečby neplodnosti poskytujeme našim klientom komplexnú liečbu a starostlivosť, ku ktorej neoddeliteľne patrí aj darcovský program. Máme bohatú databázu darcov spermií, oocytov a embryí, preto môžeme u žiadateľov zahájiť liečbu bez čakacej doby.

V našom centre realizujeme liečbu neplodnosti darovanými spermiami, darovanými oocytmi a darovanými embryami. Darcovstvo je prísne anonymné. Všetci darcovia sú podrobení  dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.

Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky  – fenotyp. Aj pri vynaložení maximálnej snahy zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom existuje možnosť vzniku drobných odchýlok vo fenotype dieťatka z dôvodu generačnej a multifaktoriálnej dedičnosti.

Slovenská legislatíva neumožňuje platené darcovstvo reprodukčných buniek, avšak okrem dobrého pocitu z pomoci druhým v našom centre získate finančnú kompenzáciu vašich nákladov spojených s darcovstvom. Zároveň sa pri vstupných testoch dozviete viac o svojom zdravotnom stave. Dôležité upozornenie – darovanie reprodukčných buniek a embryí je anonymné, dobrovoľné a bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom.

V prípade, že máte záujem zaradiť sa do nášho darcovského programu, či už ako príjemca alebo ako darca, kontaktujte prosím našu koordinátorku Bc. Máriu Cickovú – maria.cickova@gyn-fiv.sk, 0905 356 972. Rada Vám odpovie na Vaše otázky