Vaše príbehy

Darovanie embryí

Darcovia embryí musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • žena musí byť vo veku 18 – 34 rokov (vrátane)
  • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
  • minimálne dosiahnuté vzdelanie partnerov – stredoškolské
  • darcovia absolvujú vyšetrenia infekčných, pohlavne prenosných (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a geneticky prenosných ochorení (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)

Darcami embryí môžu byť páry, ktoré absolvovali liečbu neplodnosti v programe asistovanej reprodukcie. Darovaním embryí, ktoré nepoužili na vlastnú liečbu neplodnosti, môžu pomôcť tým, ktorým sa nedarí otehotnieť pomocou iných postupov. Darovanie embryí je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu vašich nákladov spojených s darcovstvom vo výške 150 Eur. Darcovský program embryí nemá žiadnu čakaciu dobu. Preto si pár, ktorý má záujem podstúpiť tento proces, môže s lekárom naplánovať proces kryoembryotransferu podľa svojich požiadaviek. Garantujeme 2 kvalitné embryá na embryotransfer.