Vaše príbehy

Darovanie oocytov

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr. predčasná menopauza, predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov, genetické ochorenie, nízka kvalita oocytov, prekonaná onkologická liečba a pod. Darovaním vašich oocytov môžete dať týmto ženám najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou.

Darkyňa oocytov musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • vek 18 – 34 rokov
 • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské s maturitou
 • darkyňou nesmie byť žena, ktorá už v minulosti darovala oocyty v inom centre asistovanej reprodukcie
 • darkyňa absolvuje základné gynekologické vyšetrenie (vrátane osobného pohovoru a hormonálneho profilu), vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
 • celkovo absolvuje približne 4 návštevy nášho centra
 • darkyňa musí mať platné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní

Ako prebieha darovanie oocytov?

 1. Prvým krokom je objednanie na konzultáciu buď e-mailom na katarina.masarova@gyn-fiv.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 989 162.
 2. Potenciálna darkyňa absolvuje konzultácie s dvomi lekármi a embryológom, ktoré je možné zrealizovať v jeden deň. Pri prvej návšteve sa lekára môže spýtať na všetko o darovaní oocytov a táto konzultácia k ničomu nezaväzuje. Na konzultácii s lekárom – gynekológom pacientka absolvuje bežné gynekologické vyšetrenie a ultrazvukové vyšetrenie. Na konzultácii s lekárom – genetikom pacientka absolvuje pohovor o ochoreniach, ktoré by mohli byť geneticky prenosné. Pacientke je pri prvej návšteve odobraná krv na vyšetrenie infekčných, sexuálne prenosných a genetických ochorení. Nasleduje ďalšie vyšetrenie – vyšetrenie hormonálneho profilu, ktorý sa stanovuje v 3. alebo 5. deň menštruačného cyklu. Až na základe výsledkov vyšetrení, ktoré sú bezplatné (o 4-8 týždňov) je pacientka zaradená do darcovského programu.
 3. Proces stimulácie začína naplánovaním stimulačného cyklu, ktorý trvá približne 10 dní. Lekár darkyni na mieru pripraví protokol a detailne vysvetlí celý proces. Darkyňa je tiež oboznámená s aplikáciou liekov podporujúcich stimuláciu, ktoré si po dobu 8-10 dní aplikuje sama.
 4. Počas stimulácie musí darkyňa absolvovať 2-3-krát folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rast folikulov, aby sa určil najvhodnejší dátum odberu oocytov). Zároveň je darkyňa kontrolovaná aj pre prípad možného rizika hyperstimulačného syndrómu.
 5. Odber oocytov sa vykonáva v krátkodobej anestézii. Pacientka odchádza o dve hodiny po zákroku so sprievodom domov.

 

Najčastejšie kladené otázky:

Môže mi proces darovania oocytov ublížiť?

Každý medicínsky postup nesie určité riziko. Ani darovanie oocytov nie je výnimkou. Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka. Najčastejšou komplikáciou je tzv. hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo pocit nafúknutia. Krátko po odbere oocytov môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami oocytov sú najčastejšie študentky vysokých škôl alebo ženy na materskej dovolenke, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere oocytov normálne fungujú vo svojom bežnom živote.

Môžem mať potom v budúcnosti dôsledkom darovania oocytov sama problém otehotnieť?

Vaječníky produkujú oocyty v mesačných cykloch. Pri jednom stimulovanom cykle Vám odoberieme len malý počet z celkovej rezervy Vašich oocytov (približne 10 oocytov), ktoré by bez stimulácie aj tak zanikli. Doposiaľ nebola publikovaná vedecká práca, ktorá by poukazovala na zníženie plodnosti ženy po darovaní oocytov.

Dostanem za darovanie oocytov peniaze?

Darovanie oocytov je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom vo výške 900 Eur. Peniaze si prevezmete v deň odberu vajíčok pred odchodom domov.

Môžem si vybrať, komu svoje oocyty darujem?

Na Slovensku je darcovstvo anonymné, tzn. ani Vy sa nedozviete, komu sme Vaše oocyty poskytli a ani príjemkyňa oocytov sa nedozvie, kto jej ich daroval. Väčšina neplodných párov, ktoré sa rozhodli pre darcovský program, nemajú inú možnosť okrem adopcie, ako sa stať rodičmi. Podľa slovenskej legislatívy je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodí.

Môžem darovať oocyty, keď beriem antikoncepciu?

Áno, darkyňou oocytov môžete byť aj keď užívate hormonálnu antikoncepciu. Pri iných typoch antikoncepcie sa o darovaní oocytov poradíte s lekárom.

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr. predčasná menopauza, predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov, genetické ochorenie, nízka kvalita oocytov, prekonaná onkologická liečba a pod. Darovaním vašich oocytov môžete dať týmto ženám najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou.

Darkyňa oocytov musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • vek 18 – 34 rokov
 • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské s maturitou
 • darkyňou nesmie byť žena, ktorá už v minulosti darovala oocyty v inom centre asistovanej reprodukcie
 • darkyňa absolvuje základné gynekologické vyšetrenie (vrátane osobného pohovoru a hormonálneho profilu), vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
 • celkovo absolvuje približne 4 návštevy nášho centra

Ako prebieha darovanie oocytov?

 1. Prvým krokom je objednanie na konzultáciu buď e-mailom na katarina.masarova@gyn-fiv.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 989 162.
 2. Potenciálna darkyňa absolvuje konzultácie s dvomi lekármi a embryológom, ktoré je možné zrealizovať v jeden deň. Pri prvej návšteve sa lekára môže spýtať na všetko o darovaní oocytov a táto konzultácia k ničomu nezaväzuje. Na konzultácii s lekárom – gynekológom pacientka absolvuje bežné gynekologické vyšetrenie a ultrazvukové vyšetrenie. Na konzultácii s lekárom – genetikom pacientka absolvuje pohovor o ochoreniach, ktoré by mohli byť geneticky prenosné. Pacientke je pri prvej návšteve odobraná krv na vyšetrenie infekčných, sexuálne prenosných a genetických ochorení. Nasleduje ďalšie vyšetrenie – vyšetrenie hormonálneho profilu, ktorý sa stanovuje v 3. alebo 5. deň menštruačného cyklu. Až na základe výsledkov vyšetrení, ktoré sú bezplatné (o 4-8 týždňov) je pacientka zaradená do darcovského programu.
 3. Proces stimulácie začína naplánovaním stimulačného cyklu, ktorý trvá približne 10 dní. Lekár darkyni na mieru pripraví protokol a detailne vysvetlí celý proces. Darkyňa je tiež oboznámená s aplikáciou liekov podporujúcich stimuláciu, ktoré si po dobu 8-10 dní aplikuje sama.
 4. Počas stimulácie musí darkyňa absolvovať 2-3-krát folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rast folikulov, aby sa určil najvhodnejší dátum odberu oocytov). Zároveň je darkyňa kontrolovaná aj pre prípad možného rizika hyperstimulačného syndrómu.
 5. Odber oocytov sa vykonáva v krátkodobej anestézii. Pacientka odchádza o dve hodiny po zákroku so sprievodom domov.

 

Najčastejšie kladené otázky:

Môže mi proces darovania oocytov ublížiť?

Každý medicínsky postup nesie určité riziko. Ani darovanie oocytov nie je výnimkou. Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka. Najčastejšou komplikáciou je tzv. hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo pocit nafúknutia. Krátko po odbere oocytov môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami oocytov sú najčastejšie študentky vysokých škôl alebo ženy na materskej dovolenke, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere oocytov normálne fungujú vo svojom bežnom živote.

Môžem mať potom v budúcnosti dôsledkom darovania oocytov sama problém otehotnieť?

Vaječníky produkujú oocyty v mesačných cykloch. Pri jednom stimulovanom cykle Vám odoberieme len malý počet z celkovej rezervy Vašich oocytov (približne 10 oocytov), ktoré by bez stimulácie aj tak zanikli. Doposiaľ nebola publikovaná vedecká práca, ktorá by poukazovala na zníženie plodnosti ženy po darovaní oocytov.

Dostanem za darovanie oocytov peniaze?

Darovanie oocytov je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom vo výške 850 Eur. Peniaze si prevezmete v deň odberu vajíčok pred odchodom domov.

Môžem si vybrať, komu svoje oocyty darujem?

Na Slovensku je darcovstvo anonymné, tzn. ani Vy sa nedozviete, komu sme Vaše oocyty poskytli a ani príjemkyňa oocytov sa nedozvie, kto jej ich daroval. Väčšina neplodných párov, ktoré sa rozhodli pre darcovský program, nemajú inú možnosť okrem adopcie, ako sa stať rodičmi. Podľa slovenskej legislatívy je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodí.

Môžem darovať oocyty, keď beriem antikoncepciu?

Áno, darkyňou oocytov môžete byť aj keď užívate hormonálnu antikoncepciu. Pri iných typoch antikoncepcie sa o darovaní oocytov poradíte s lekárom.

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr. predčasná menopauza, predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov, genetické ochorenie, nízka kvalita oocytov, prekonaná onkologická liečba a pod. Darovaním vašich oocytov môžete dať týmto ženám najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou.

Darkyňa oocytov musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • vek 18 – 34 rokov
 • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské s maturitou
 • darkyňou nesmie byť žena, ktorá už v minulosti darovala oocyty v inom centre asistovanej reprodukcie
 • darkyňa absolvuje základné gynekologické vyšetrenie (vrátane osobného pohovoru a hormonálneho profilu), vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
 • celkovo absolvuje približne 4 návštevy nášho centra

Ako prebieha darovanie oocytov?

 1. Prvým krokom je objednanie na konzultáciu buď e-mailom na maria.cickova@gyn-fiv.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0905 356 972.
 2. Potenciálna darkyňa absolvuje konzultácie s dvomi lekármi a embryológom, ktoré je možné zrealizovať v jeden deň. Pri prvej návšteve sa lekára môže spýtať na všetko o darovaní oocytov a táto konzultácia k ničomu nezaväzuje. Na konzultácii s lekárom – gynekológom pacientka absolvuje bežné gynekologické vyšetrenie a ultrazvukové vyšetrenie. Na konzultácii s lekárom – genetikom pacientka absolvuje pohovor o ochoreniach, ktoré by mohli byť geneticky prenosné. Pacientke je pri prvej návšteve odobraná krv na vyšetrenie infekčných, sexuálne prenosných a genetických ochorení. Nasleduje ďalšie vyšetrenie – vyšetrenie hormonálneho profilu, ktorý sa stanovuje v 3. alebo 5. deň menštruačného cyklu. Až na základe výsledkov vyšetrení, ktoré sú bezplatné (o 4-8 týždňov) je pacientka zaradená do darcovského programu.
 3. Proces stimulácie začína naplánovaním stimulačného cyklu, ktorý trvá približne 10 dní. Lekár darkyni na mieru pripraví protokol a detailne vysvetlí celý proces. Darkyňa je tiež oboznámená s aplikáciou liekov podporujúcich stimuláciu, ktoré si po dobu 8-10 dní aplikuje sama.
 4. Počas stimulácie musí darkyňa absolvovať 2-3-krát folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rast folikulov, aby sa určil najvhodnejší dátum odberu oocytov). Zároveň je darkyňa kontrolovaná aj pre prípad možného rizika hyperstimulačného syndrómu.
 5. Odber oocytov sa vykonáva v krátkodobej anestézii. Pacientka odchádza o dve hodiny po zákroku so sprievodom domov.

 

Najčastejšie kladené otázky:

Môže mi proces darovania oocytov ublížiť?

Každý medicínsky postup nesie určité riziko. Ani darovanie oocytov nie je výnimkou. Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka. Najčastejšou komplikáciou je tzv. hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo pocit nafúknutia. Krátko po odbere oocytov môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami oocytov sú najčastejšie študentky vysokých škôl alebo ženy na materskej dovolenke, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere oocytov normálne fungujú vo svojom bežnom živote.

Môžem mať potom v budúcnosti dôsledkom darovania oocytov sama problém otehotnieť?

Vaječníky produkujú oocyty v mesačných cykloch. Pri jednom stimulovanom cykle Vám odoberieme len malý počet z celkovej rezervy Vašich oocytov (približne 10 oocytov), ktoré by bez stimulácie aj tak zanikli. Doposiaľ nebola publikovaná vedecká práca, ktorá by poukazovala na zníženie plodnosti ženy po darovaní oocytov.

Dostanem za darovanie oocytov peniaze?

Darovanie oocytov je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom vo výške 850 Eur. Peniaze si prevezmete v deň odberu vajíčok pred odchodom domov.

Môžem si vybrať, komu svoje oocyty darujem?

Na Slovensku je darcovstvo anonymné, tzn. ani Vy sa nedozviete, komu sme Vaše oocyty poskytli a ani príjemkyňa oocytov sa nedozvie, kto jej ich daroval. Väčšina neplodných párov, ktoré sa rozhodli pre darcovský program, nemajú inú možnosť okrem adopcie, ako sa stať rodičmi. Podľa slovenskej legislatívy je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodí.

Môžem darovať oocyty, keď beriem antikoncepciu?

Áno, darkyňou oocytov môžete byť aj keď užívate hormonálnu antikoncepciu. Pri iných typoch antikoncepcie sa o darovaní oocytov poradíte s lekárom.