Vaše príbehy

Darovanie spermií

Darca spermií musí spĺňať nasledovné kritériá:

  • vek 18 – 32 rokov
  • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
  • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské
  • darca nesmie byť muž, ktorý už v minulosti daroval spermie v inom centre asistovanej reprodukcie
  • pri prvej návšteve darca absolvuje základné vyšetrenie ejakulátu, osobný pohovor a odber krvi pre vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a stanovenie krvnej skupiny
  • darca musí absolvovať genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
  • darca musí mať platné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní

Darcovstvo je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV poskytuje finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom vo výške 100 Eur. Okrem dobrého pocitu z pomoci druhým sa zároveň pri vstupných testoch dozviete viac o svojom zdravotnom stave (vyšetrením na infekčné, sexuálne prenosné a genetické ochorenia).

Darované spermie sú kryokonzerovavné a uchovávané v tekutom dusíku pri teplote -196 °C. Spermie sa skladujú v karanténe na obdobie 180 dní, po ktorom sa opätovne vykonajú testy na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Len v prípade potvrdenia negatívnych výsledkov sa môžu spermie skutočne použiť.

Program darcovských spermií je najčastejšie využívaným darcovským programom v procese asistovanej reprodukcie. O darované spermie môžu požiadať páry, kde je partner nositeľom genetického ochorenia, v jeho ejakuláte sa nenachádzajú žiadne spermie alebo len spermie nízkej kvality. Žiadatelia o darcovské spermie vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcu, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky partnera – jeho fenotyp. Centrum GYN-FIV má rozsiahlu databázu darcov spermií a požiadavkám príjemcov vieme vyjsť maximálne v ústrety.