Vaše príbehy

Embryoskop


Kvalitné embryo vhodné na transfer

 


Spätné splynutie buniek, embryo s multinukleáciou

 


Neoplodnený oocyt vs. kvalitné embryo

 


Embryo s multinukleáciou (viacerými jadrami) a s pomalým delením vs. kvalitné embryo

 


Embryo  (s multinukleáciou) doporučené na mrazenie

 


Fragmentované embryo vs. blastocysta

 


Absorbcia fragmentov, pomalé delenie

 


Embryo zastavené v 4-bunkovom štádiu vs. kvalitné embryo

 


3PN (embryo s troma sadami genetickej informácie) vs. blastocysta

 


Rozdelenie 2 buniek na 5 buniek

 


Rozdelenie 2 buniek na 5 buniek vs. blastocysta

 


Rozdelenie 1 bunky na 3 bunky vs. blastocysta