Vaše príbehy

Naše výsledky

… každé 3. dieťa narodené z asistovanej reprodukcie na Slovensku je z GYN-FIVu*…

Vážené dámy, vážení páni,

rád by som Vám predstavil výsledky nášho pracoviska v európskom meradle.

 V hodnoteniach výsledkov centier asistovanej reprodukcie sú prezentované rôzne parametre úspešnosti, ktoré nie vždy jasne informujú o reálnych výsledkoch.

Za najhodnovernejší výsledok práce centra považujeme úspešnosť na narodené dieťa, „delivery rate“ na cyklus, v ktorom sa uskutočnil odber vajíčok.

Bohužiaľ, na Slovensku dosiaľ nemáme inštitúciu poverenú zberom dát z cyklov IVF jednotlivých centier do národného registra, ktorý by respondoval do celoeurópskeho registra zriadenom pri ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Každé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku je monitorované jednotlivou zdravotnou poisťovňou, ktorá vyhodnocuje výsledky realizovaných cyklov. Preto uverejňujeme poisťovne (VŠZP, Dôveru) ako zdroj poskytnutých výsledkov nášho centra a na porovnanie pripájame dostupné výsledky registra  ESHRE**. Prezentované sú výsledky za obdobie rokov 2010 až 2013, počas ktorých bolo v našom centre vykonaných 1551 IVF cyklov z VŠZP a 713 IVF cyklov z poisťovne Dôvera.

               sk_graf
Okolité krajiny Česko, Maďarsko a Rakúsko do registra ESHRE prispievajú, ale neudávajú údaje narodených detí na cyklus IVF (delivery rate).

Párom na Slovensku môže zdravotná poisťovňa uhradiť tri cykly IVF do dosiahnutia 39. roku partnerky. Som veľmi rád, že v našom centre sa v troch cykloch darí otehotnieť 9 z 10 párov. Ako podporu menej šťastným poskytujeme po troch neúspešných cykloch IVF v našom centre 50% zľavu na 4. cyklus IVF, ktorú hradíme z našich prostriedkov.

Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým, ktorým sme pomohli priviesť na svet ich vytúžené dieťa, ale aj tým, u ktorých sa nám to napriek našej spoločnej snahe doposiaľ nepodarilo.
V súčasnosti sa tešíme z viac ako 3 000 detí, ktoré prišli na svet po výkone asistovanej reprodukcie v našom centre a  veríme, že sa naša „GYN-FIV“ rodina bude úspešne rozrastať aj naďalej…

Peter Harbulák a kol. GYN-FIV

* zdroj údajov: VŠZP
** zdroj údajov: Assisted reproductive technology in Europe, 2010: results generated from European register by ESHRE. Hum.Reprod., 29, 2014, č. 10, s. 2099-2113

http://humrep.oxfordjournals.org/content/29/10/2099.long
sj
Významnou štatistikou GYN-FIV je sledovanie liečby neplodnosti u pacientok v rokoch 2009 až 2013. Do štatistiky sú zaradené všetky pacientky, ktoré absolvovali 1 – 3 cykly IVF v GYN-FIV.  To znamená, že ak po absolvovaní prvého IVF cyklu pacientka neotehotnela, bola zaradená do druhého, prípadne tretieho IVF cyklu. Z celkového počtu 1448 pacientok sa klinická gravidita potvrdila u 1376. ÚSPEŠNOSŤ OTEHOTNENIA JE VIAC AKO 95%, viď nasledujúci graf:

foto_3_SK

Pozn.: Výsledky GYN-FIV za rok 2009 – 2013

Naše výsledky za roky 2009 – 2016

Pozn.:
Snažíme sa sledovať celosvetový trend snahy o zníženie výskytu viacplodových gravidít, preto vybraným pacientkam (vzhľadom na vek, odpoveď stimulácie, počet embryí a pod.) doporučujeme transfer len jedného embrya. Podarilo sa nám znížiť % viacplodových gravidít z pôvodných 28% (údaj z roku 2011) na 12% (údaj z roku 2015). Kumulovaná úspešnosť, to zn. transfer z čerstvých aj mrazených embryí je 70% klinicky potvrdených gravidít.

V prípade, že máte záujem informovať sa o úspešnosti liečby neplodnosti jednotlivých centier asistovanej reprodukcie, obráťte sa prosím na Vašu zdravotnú poisťovňu.