MACS – selekcia spermií

Spermia vo svojej hlavičke pri oplodnení do vajíčka prenáša genetickú informáciu od otca – DNA. Avšak vplyvom oxidačného stresu, ktorý vzniká napríklad ako dôsledok vyššieho veku partnera, fajčenia, užívaním liekov, zápalových ochorení, zvýšením testikulárnej teploty a chemickými látkami z prostredia môžu na tejto molekule vznikať zlomy, ktoré bránia jej správnej funkcii. I napriek tomu, že sa spermie chovajú fyziologicky normálne a majú správnu morfológiu, môžu obsahovať fragmentovanú DNA.

Najčastejšou príčinou vzniku zlomov je apoptóza – programovaná bunková smrť, ktorou spermie končia svoj životný cyklus. Blížiaca sa apoptóza sa dá u spermií detekovať aj prítomnosťou fosfatidylserinu vo vonkajšej vrstve plazmatickej membrány. Selekcia neapoptotických spermií je preto jedným z kľúčových predpokladov dosiahnutia úspešnej tehotnosti. Bežné vyšetrenie spermií však túto poruchu odhaliť nevie.

Preto bola vyvinutá metóda MACS – Magnetic-Activated Cell Sorting, ktorá pomocou magnetického poľa a špeciálnych mikročastíc umožňuje zachytiť spermie s poškodenou – fragmentovanou DNA alebo spermie už vo včasnom štádiu apoptózy. Zdravé spermie vyselektované MACS separátorom sa potom dajú použiť pre všetky oplodňovacie techniky v asistovanej reprodukcii (IUI, IVF, ICSI) alebo pred kryokonozerváciou spermií.

Bezpečná a účinná metóda na výber funkčných spermií:

  • znižuje počet apoptotických spermií a spermií s fragmentovanou DNA
  • pozitívne ovplyvňuje pohyblivosť a morfológiu spermií
  • zlepšuje prežívanie spermií po rozmrazení
  • výsledkom sú spermie s najvyššou kvalitou (výrazne vyššie podiely spermií s normálnou morfológiu, s výrazne nižším Sperm Deformity Indexom a s nižším podielom spermií s akrozomálnymi vadami a vakuolami)
  • zvyšuje potenciál spermií preniknúť do oocytov (IUI, IVF)
  • zlepšuje kvalitu embryí
  • zlepšuje úspešnosť otehotnenia

Toto vyšetrenie je indikované v prípade idiopatickej sterility alebo pri andrologickej príčine sterility – nedostatočnej kvalite spermií. Pozitívne výsledky boli pozorované v prípadoch, kde sa v predošlom IVF cykle zistila nižšia úspešnosť oplodnenia oocytov alebo kde embryá nedosiahli štádium blastocysty, pri opakovaných potratoch, vyššom veku partnera, horšom prežívaní spermií po rozmrazení, pri zvýšenej fragmentácii DNA v spermiách a pri opakovane neúspešných pokusoch liečby. MACS sa doporučuje bez ohľadu na výsledky DNA fragmentácie, pretože apoptotické spermie nie sú výhradne spojené s ich fragmentáciou DNA.

Vos histoires

Your Stories

4061

enfants sont nés avec notre aide

4061

children conceived with our help

4061

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina