Vaše príbehy

OxiSperm

Oxidačný stres je spôsobený nerovnováhou medzi antioxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme. Okrem toho ich denne prijímame z okolia, napríklad vplyvom žiarení (UV, RTG), ale aj vplyvom stresu, fajčenia, znečisteného prostredia a mnohých ďalších faktorov. Vznik oxidačného stresu je preto výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke. Obranu bunky pred ich vplyvom zabezpečujú antioxidačné enzýmy.

Nadmerné množstvo voľných radikálov vedie k rýchlejšiemu poškodzovaniu buniek. Ak nadbytok oxidačného stresu zasiahne mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii).

Zhruba polovica neplodných mužov trpí oxidačným stresom. Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má aj obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek pacienta.

OxiSperm poskytuje:

  • jednoduché a spoľahlivé testy na meranie možného nadbytku voľných radikálov
  • spätnú analýzu po liečbe antioxidantami

Pre koho je OxiSperm vhodný:

  • indikuje sa u pacientov s nesprávnym životným štýlom (obezita, fajčenie, alkohol, ťažké kovy), s varikokélou, infekciami močového traktu
  • pre pacientov s vekom vyšším ako 40 rokov
  • doporučuje sa pacientom, ktorým užívanie preparátov na zlepšenie spermiogramu nezlepšilo výsledky