Vaše príbehy

Urológia – MESA/TESE

CHIRURGICKY ODBER SPERMIÍ (MESA/TESE)

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (AZOOSPERMIA), môžu sa získať zo semenníkov alebo nadsemenníkov mikro-chirurgickým zákrokom:

  • MESA – Micro Epididymal Sperm Aspiration – odsatie spermií z nadsemenníkov
  • TESE – Testicular Sperm Extraction – získanie tkaniva semenníkov, ktoré sa následne spracuje v laboratóriu – získané spermie sú použité na fertilizáciu oocytov metódu ICSI

Urologická operácia MESA/TESE  je súčasťou metód asistovanej reprodukcie pri liečbe mužského faktora sterility, keď v elekuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií). Robí sa odsatie biologického materiálu z nadsemenníkov (MESA) a odber tkaniva zo semenníkov (TESA). Spermie sú následne použité na oplodnenie vajíčok pri IVF. Zákrok sa robí v celkovej alebo spinálnej anestézii.