Vaše príbehy

Zmrazenie spermií

Počet spermií u mužov klesá a znižuje sa aj ich kvalita. Množstvo spermií môže postupne klesať až na
nulu a jedinou možnosťou, ako zachovať genetický materiál muža, je ZMRAZENIE SPERMIÍ.
Vzorky spermií sa uchovávajú v tekutom dusíku pri teplote -196 °C, čo umožňuje ich dlhodobé
uskladnenie. Jedna vzorka ejakulátu sa mrazí do viacerých pejet, aby bolo možné túto vzorku
opakovane použiť. Pri procese zamrazovania a rozmrazovania treba rátať so skutočnosťou, že časť
spermií nemusí prežiť.
Kryokonzerváciu spermií odporúčame pacientom s ťažkými poruchami spermiogramu, onkologickým
pacientom pred chemoterapiou, pacientom, ktorí plánujú podstúpiť vazektómiu či liečbu spojenú
s užívaním silných liekov alebo hormónov.
Spermie sa preventívne zmrazujú aj pred plánovaným výkonom u partnerky (punkcia oocytov,
inseminácia), kedy partner nebude prítomný alebo bude mať psychický blok odovzdať ejakulát
v danom čase.
Mrazenie spermií je vhodné aj pre mužov, ktorí ešte neuvažujú nad založením rodiny, ale výsledky
vyšetrenia ich spermiogramu sú kritické.
Mrazenie spermií nie je hradené zdravotnou poisťovňou.