Vaše príbehy

Čo vás čaká v centre asistovanej reprodukcie

Prvým krokom návštevy centra je konzultácia s lekárom spojená s komplexným vyšetrením páru. Cieľom vyšetrení je objasnenie príčiny neplodnosti s jej následnou liečbou. Po vyhodnotení výsledkov vyšetrení lekár páru navrhne všetky možnosti liečby a odporučí najvhodnejší postup. Je nutné podotknúť, že návšteva centra asistovanej reprodukcie neznamená hneď podstúpiť mimotelové oplodnenie (IVF). Existujú terapeutické postupy, ktoré môžu problém vyriešiť bez toho, aby bolo nutné podstúpiť IVF… ďalej