Vaše príbehy

MACS – selekcia spermií

Vážené dámy, vážení páni!

Ponúkame vám možnosť zvýšenia úspešnosti otehotnenia a zlepšenia kvality embryí novinkou MACS, ktorej výsledkom sú spermie najvyššej kvality.

Spermie vybrané pre oplodnenie oocytov i napriek tomu, že sa chovajú fyziologicky normálne a majú správnu morfológiu, môžu obsahovať fragmentovanú DNA, čo  má negatívny vplyv na úspešnosť liečby. Selekcia neapoptotických spermií je jedným z nevyhnutných predpokladov dosiahnutia úspešnej tehotnosti. V našom centre Vám preto ponúkame novinku – MACS selekciu spermií pre zvýšenie Vašich šancí na otehotnenie.

Metóda MACS pomocou magnetického poľa a špeciálnych mikročastíc umožňuje zachytiť spermie s poškodenou – fragmentovanou DNA alebo spermie, ktoré už majú svoj životný cyklus skončený a smerujú k zániku. Zdravé spermie vyselektované MACS separátorom sa potom použijú na oplodnenie.

Bezpečná a účinná metóda na výber funkčných spermií:

  • znižuje počet apoptotických spermií a spermií s fragmentovanou DNA
  • pozitívne ovplyvňuje pohyblivosť a morfológiu spermií
  • zlepšuje kvalitu embryí
  • zlepšuje prežívanie spermií po rozmrazení
  • výsledkom sú spermie s najvyššou kvalitou
  • zvyšuje potenciál spermií preniknúť do oocytov (IUI, IVF)
  • zlepšuje úspešnosť otehotnenia

Cena metódy je 250 Eur.

Bližšie informácie nájdete tu.