Vaše príbehy

ISO, GDPR

ISO

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Politika kvality

Na kvalitu našej práce kladieme vysoké nároky. Dôležitým a zároveň zaväzujúcim medzníkom v oblasti kvality našej práce bolo získanie certifikácie ISO.

Každodennou  prácou sa snažíme udržať našu výkonnosť, kvalitu poskytovaných služieb a  dôveru našich klientov.

GDPR

Ochrana osobných údajov v GYN-FIV v súlade s GDPR.
Riadne spracúvanie osobných údajov našich pacientov a klientov vrátane ich ochrany je pre naše zdravotnícke zariadenie veľmi dôležité. Z toho dôvodu by sme Vám týmto radi poskytli informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že máme nastavené pravidlá, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom, aké osobné údaje môže spracúvať a v akom rozsahu.

Práva a povinnosti dotknutých osôb