Ultrazvukové vyšetrenia

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE

UZV vyšetrenia, ktoré poskytujeme v GYN-FIV:

 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie – konzílium
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti:
  •  I. ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (11.-14. t.t.)
  •  II. ultrazvukové vyšetrenie morfológie plodu (20.-22.t.t.)
  • III.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (29.-32. t.t.)
  • IV.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (36. t.t.)

Pre objednanie na ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti je potrebné priniesť žiadanku od lekára, gynekológa primárnej gynekologickej starostlivosti.

Vos histoires

Your Stories

4061

enfants sont nés avec notre aide

4061

children conceived with our help

4061

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina