Vaše príbehy

VITA NOVA

Medzinárodný kongres VITA NOVA.

Naša spoločnosť je od roku 2009  hlavným organizátorom a odborným garantom medzinárodného kongresu VITA NOVA.

„VITA NOVA“ otvára priestor pre efektívne a kvalitné poznávanie prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Zároveň umožňuje osobné stretnutia kolegov a nadviazanie spolupráce, ako aj umocnenie dobrých vzťahov.

http://vita-nova.sk/