Vaše príbehy

Kordocentéza

KORDOCENTÉZA

Vykonáva za účelom realizácie cytogenetického, biochemického, imunologického a mikrobiologického vyšetrenia plodu, ako aj za účelom výkonu niektorých liečebných úkonov u plodu.

 1. Jedná sa o invazívnu techniku, ktorá pozostáva zo zavedenia ihly pod ultrazvukovou kontrolou cez prednú brušnú stenu a stenu maternice matky do dutiny plodových obalov, za účelom punkcie (napichnutia) pupočníka a odberu krvi plodu, ktorá obsahuje bunky plodu potrebné na realizáciu vyšetrenia chromozómov. V niektorých prípadoch výkon vyžaduje lokálnu anestéziu, alebo medikamentóznu sedáciu (ultmenie) plodu.
 2. Komplikácie, riziká a zlyhania: Napriek tomu, že kordocentéza je relatívne bezpečný výkon, existujú možné materské a fetálne riziká (plodu) ako napr.: krvácanie, predčasný odtok plodovej vody (približne v 0,5 – 1% prípadov), infekcia, potrat (2%), predčasný pôrod.
 3. U niektorých tehotných sa môžu vyskytnúť špecificky zvýšené riziká a komplikácie, ktoré zadefinuje konzultujúci lekár podľa aktuálnej situácie v prebiehajúcej gravidite.
 4. Technika môže zlyhať pre nemožnosť odberu pupočníkovej krvi z rôznych dôvodov, alebo pre laboratórne problémy.
 5. Vzhľadom na úzke špecializačné zameranie tohto vyšetrenia, nevyplýva z neho garancia, že plod sa narodí bez morfologických a mentálnych defektov.
 6. Po výkone je potrebné dodržiavať liečebno – sledovací postup, ktorý aktuálne určí lekár.


Praktické odporúčania

Pred výkonom

Na konzultáciu pred prenatálnym invazívnym výkonom sa objednajte sa na Recepcii GYN-FIV (02/50 102 900, 0902 818 100, 0915 450 818). Konzultácie sa vykonávajú každý pondelok v popoludňajších hodinách.

Na konzultáciu si prinesiete:

 • tehotenskú knižku
 • vyšetrenia na krvnú skupinu a Rh faktor

Na základe odporúčania lekára a v závislosti od aktuálneho gestačného veku plodu budete objednaná na výkon. Pri konzultácii budete poučená lekárom o Vašej špecifickej situácii v gravidite, o možnom výkone a zároveň podľa potreby bude realizované ultrazvukové vyšetrenie. Počas konzultácie taktiež obdržíte potrebnú dokumentáciu, ktorú si doma preštudujete a následne prinesiete podpísanú do GYN-FIV v deň realizácie výkonu.

V deň výkonu

 • V deň výkonu jedzte len ľahkú stravu – posledné ľahké jedlo je cca 3 hodiny pred výkonom.
 • Do GYN-FIV je potrebné sa dostaviť včas na presne objednaný termín.
 • Na výkon sa dostavte osprchovaná.
 • Na výkon príďte bez šperkov a cenín.

Po výkone

 • Cca 1 hodinu si oddýchnete na lôžku.
 • Zabezpečíte si doprovod, ktorý Vás odvezie po výkone z GYN-FIV domov.
 • Zabezpečte si nasledujúcich 24 hodín kľudový režim.
 • V prípade obtiaží a komplikácií po výkone budete postupovať v zmysle poučenia, ktoré dostanete po výkone.