Vaše príbehy

Kongres VITA-NOVA

 

Vážená pani kolegyňa, pán kolega!

Dňa 21.-22.9.2017 sa uskutočnil v Bratislave 5. ročník medzinárodnej vzdelávacej akcie VITA NOVA, ktorú sme pre Vás pripravili.

Našim hlavným zámerom bolo sprístupniť lekárom so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo tieto témy:

  • Výber správneho embrya
  • Individuálny pohľad na stimuláciu ovulácie
  • Súčasný konsenzus v manažmente liečby neplodnosti
  • Spolupráca interklinických disciplín v liečbe neplodnosti
  • Materno – fetálna medicína

Na podujatí odznelo 24 prednášok na vysokej odbornej úrovni v podaní lekárov a špecialistov zo 6 krajín (Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko,  Česká a Slovenská republika).

Veľkým prínosom bolo, že v rámci jednotlivých tém, boli okrem teoretických poznatkov prezentované vlastné odborné skúsenosti a výsledky najnovších výskumov vyplývajúce z praxe.

Ďakujem všetkým účastníkom kongresu, že nás prišli podporiť.

Teším sa na stretnutie s Vami opäť v roku 2019, kedy sa uskutoční už 6-ty ročník kongresu VITA NOVA.

Želám Vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.