Vaše príbehy

Odborné publikácie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

ponúkame Vám k nahliadnutiu odborné články uverejnené za posledné obdobie, ktorých autormi sú lekári spoločnosti GYN-FIV.

Želáme Vám veľa pracovných úspechov!