Vaše príbehy

Hodnotenie spermiogramu podľa WHO 2010

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujem si Vás oboznámiť so zmenami v hodnotení kvality spermií.

Nové odporúčania hodnotenia spermiogramu podľa WHO z roku 2010 výrazne upravili kritériá pre stanovenie normozoospermie. Preto veľká časť pacientov, ktorí boli pred zmenou považovaní za adeptov pre asistovanú reprodukciu, je dnes v norme. Poľavilo sa v požiadavkách na počet spermií, ich pohyb ale hlavne na percento patologických spermií, ktoré je považované za normálne. Z pôvodných 70% sa kritérium patológie posunulo na 97%, kedy stanovujeme teratozoospermiu, čiže zvýšené percento morfologicky patologických foriem spermií. Poisťovne vyžadovali, aby sme prešli na tento nový systém hodnotenia spermiogramu.

V prípade normozoospermie netrváme na opakovaní testu. Avšak pri zistení odchýlky od normy pri prvom vyšetrení pacientom doporučujeme opakovať vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vyvráti stanovenú diagnózu. Pri dvoch výrazne odlišných výsledkoch doporučujeme tretie vyšetrenie s odôvodnením, že jeden z výsledkov bol pravdepodobne silne ovplyvnený vonkajšími vplyvmi (liekmi, stresom, dĺžkou pohlavnej abstinenciu a pod.). Interval medzi jednotlivými vyšetreniami by mal byť aspoň 3 týždne. Pred odberom doporučujeme pohlavnú abstinenciu 1 – 3 dni.

Pacientom s nálezom mimo normy doporučujeme zvýšiť príjem vitamínu C, E, B12, zvýšiť príjem selénu, zinku, kyseliny listovej a koenzýmu Q10. Na trhu je k dispozícii viacero prípravkov na podporu plodnosti, pacientom nedoporučujeme žiaden konkrétny. Kvalitu spermií ovplyvňuje aj kofeín v malých dávkach (spôsobuje prekrvenie), kvalitné mäso a mliečne výrobky. Kvalita spermií odráža celkový zdravotný stav a životosprávu, preto je dôležitá vyvážená strava, dostatok pohybu ale aj primeraný relax. Pacientov upozorňujeme na fakt, že výživovými doplnkami vieme len čiastočne ovplyvniť kvalitu a počet spermií, nemožno očakávať zázraky. Negatívny vplyv na plodnosť má stres, chemické látky z prostredia (pesticídy, herbicídy, insekticídy), ťažké kovy, nikotín, alkohol, drogy, prehrievanie semenníkov (teplé kúpele, sauna ale aj tesné spodné prádlo), niektoré lieky a obezita.

 

RNDr. Miriama Jureková, vedúca laboratória GYN-FIV

 

NORMOZOOSPERMIA

WHO 1999 WHO 2010
objem 2 – 5 ml 1,5 – 5 ml
pH 7,2 – 7,8 7,2 – 7,8
počet > 20 mil./ml alebo
> 40 mil. v celom objeme
> 15 mil./ml alebo
> 39 mil. v celom objeme
motilita > 20% pohybu a
> 50% spermií je pohyblivých
> 32% pohybu A
> 40%
    spermií je pohyblivých
pohyb a – rýchly progresívny
b – spomalený
b/ – pohyb do strán
c – stacionárny pohyb
A – pohyb dopredu a vo veľkých kružniciach
B – pohyb pomalý a v malých kružniciach
patológia < 70% patologických foriem < 97% patologických foriem
liquifikácia 30 – 60 min. 30 – 60 min.
čistota < 1 mil. leu/ml < 1 mil. leu/ml

 

  • Oligozoospermia: znížený počet spermií v ejakuláte
  • Asthenozoospermia: nedostatočná pohyblivosť spermií
  • Teratozoospermia: zvýšené  percento morfologicky patologických spermií
  • Azoospermia: neprítomnosť spermií v ejakuláte
  • Leukocytozoospermia: prítomnosť leukocytov v ejakuláte