Vaše príbehy

Semináre

Včasná a racionálne manažovaná diagnostika sterility v ambulancii gynekológa môže viesť mnohokrát k jednoduchému a definitívnemu vyriešeniu problému neplodnosti, alebo znamená minimálne dobrý základ pre ďalšiu diagnostiku a liečbu v centrách asistovanej reprodukcie.

Z tohto dôvodu sa Centrum GYN-FIV, prostredníctvom pravidelných cyklov akreditovaných regionálnych seminárov, ktoré pripravuje pre lekárov z gynekologických ambulancií, snaží priniesť informácie o práci špecializovaného pracoviska na liečbu neplodnosti s dôrazom na nevyhnutnú spoluprácu s ambulantným gynekológom.