Vaše príbehy

Semináre 2014

Vážení kolegovia,

ďakujeme vám za účasť na jesenných seminároch,  ktoré organizujeme v súčinnosti so SGPS, sú zaradené do sústavného vzdelávania SLK a hodnotené 5 kreditmi CME.

Semináre sa uskutočnili v mestách:

  • ŽILINA                                 25.9.2014            Hotel Dubná skala                                   
  • HURBANOVO                     2.10.2014            Reštaurácia Kaštieľ Zlatý bažant
  • TRNAVA                              6.11.2014            Holiday Inn                                                 
  • BRATISLAVA                      27.11.2014          Hotel APOLLO

Pozvánky na seminár vám boli zaslané v dostatočnom predstihu na adresu vašej ambulancie aj na mailovú adresu.

Program seminára na stiahnutie: …..program

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM A TEŠÍME SA NA ĎALŠIE STRETNUTIE S VAMI.