Vaše príbehy

Semináre 2016

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vážení kolegovia!

Ďakujeme vám za účasť na jarných a jesenných seminároch 2016, ktoré GYN-FIV
organizoval pod záštitou SGPS a odbornou garanciou Doc. MUDr. Martina Redechu, CSc.

Semináre boli zaradené do kontinuálneho vzdelávania, ohodnotené 5 kreditmi CME a konali
sa podľa nasledovného harmonogramu: Pozvánka na cyklus seminárov 2016

Želáme Vám veľa osobných aj pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutia aj
v nasledujúcom období.

Peter Harbulák a GYN-FIV