Vaše príbehy

Semináre 2018

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor!

Dovoľujeme si pozvať vás na cyklus seminárov,  ktoré už tradične organizujeme v súčinnosti so SGPS, sú zaradené do sústavného vzdelávania SLK a hodnotené 5 kreditmi CME.

Jarný cyklus seminárov sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

15. marca 2018 v konferenčnej miestnosti hotela HOLIDAY INN na Hornopotočnej 5 v TRNAVE
19. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti hotela MIKÁDO na ul. Hollého 11 v NITRE
17. mája 2018 v reštaurácii KAŠTIEĽ STEINER, Komárňanská 112 v HURBANOVE

Program jarných seminárov nájdete v jednotlivých pozvánkach:

Pozvánka TRNAVA
Pozvánka NITRA
Pozvánka HURBANOVO

Jesenný cyklus seminárov sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

25. septembra 2018 v konferenčnej miestnosti hotela HOLIDAY INN, Športová 2 v ŽILINE
8. novembra 2018 v konferenčnej miestnosti hotela LINDNER, Metodova 4 v BRATISLAVE
15. novembra 2018 v konferenčnej miestnosti hotela ELIZABETH, Ul. Gen. M.R. Štefánika 2 v TRENČÍNE

Program jesenných seminárov vám sprístupníme čoskoro.

Na všetky semináre vám budeme v dostatočnom predstihu posielať pozvánku poštou.
Na seminár je z organizačných dôvodov potrebné vopred sa prihlásiť.

Kontaktné údaje, kde vám poskytneme všetky informácie ohľadne seminárov sú:
katarina.masarova@gyn-fiv.sk, gyn-fiv@gyn-fiv.sk, +421 915 989 162.