GYN Amniocentéza

Genetická amniocentéza

Vykonáva sa za účelom genetického vyšetrenia ešte nenarodeného plodu.

 1. Jedná sa o invazívnu techniku, ktorá pozostáva zo zavedenia ihly pod ultrazvukovou kontrolou cez prednú brušnú stenu a stenu maternice matky do dutiny plodových obalov, za účelom odberu plodovej vody, v ktorá obsahuje bunky plodu potrebné na realizáciu vyšetrenia chromozómov.
 2. Komplikácie, riziká a zlyhania: Napriek tomu, že transabdominálna (cez brušnú stenu) amniocentéza je bezpečná technika, približne v 0,5% prípadov existuje riziko potratu plodu. Zároveň je možný výskyt ďalších rizík ako: vpich do plodu, vpich do pupočníka, predčasný odtok plodovej vody, infekcia, predčasný pôrod a krvácanie matky.
 3. U niektorých tehotných sa môžu vyskytnúť špecificky zvýšené riziká a komplikácie, ktoré zadefinuje konzultujúci lekár podľa aktuálnej situácie v prebiehajúcej gravidite.
 4. Technika môže zlyhať pre nemožnosť odberu plodovej vody, alebo pre laboratórne problémy.
 5. Vyšetrenie bude informovať o možných chromozomálnych anomáliách (genetickom ochorení) a nie o vrodených defektoch iného pôvodu, z čoho vyplýva, že normálny výsledok genetického vyšetrenia negarantuje, že sa plod narodí bez morfologických a mentálnych defektov.
 6. Po výkone je potrebné dodržiavať liečebno – sledovací postup.

Negenetická amniocentéza

Vykonáva sa za účelom vyšetrenia stavu ešte nenarodeného plodu, ako napr.: zrelosť pľúc, aktuálny stav fetoplacentárnej jednotky, metabolické, hematologické a infekčné ochorenia, alebo liečba patologického objemu plodovej vody (odľahčovacia amniocentéza, amnioinfúzia), atď.

 1. Jedná sa o invazívnu techniku, ktorá pozostáva zo zavedenia ihly pod kontrolou ultrazvukovou kontrolou cez prednú brušnú stenu a stenu maternice matky do dutiny plodových obalov, za účelom odberu plodovej vody.
 2. Komplikácie, riziká a zlyhania: Napriek tomu, že transabdominálna (cez brušnú stenu) amniocentéza je bezpečná technika, približne v 0,5% prípadov existuje riziko potratu plodu. Je možný výskyt rizík ako napr.: predčasný pôrod, potrat, vpich do plodu, vpich do pupočníka, predčasný odtok plodovej vody, predčasné odlučovanie placenty, infekcia a krvácanie matky.
 3. U niektorých tehotných sa môžu vyskytnúť špecificky zvýšené riziká a komplikácie, ktoré zadefinuje konzultujúci lekár podľa aktuálnej situácie v prebiehajúcej gravidite.
 4. Technika môže zlyhať pre nemožnosť odberu plodovej vody, alebo pre laboratórne problémy.
 5. Vzhľadom na úzke špecializačné zameranie vyšetrenia z uvedeného nevyplýva garancia, že sa plod narodí bez morfologických a mentálnych defektov.
 6. Po výkone je potrebné dodržiavať liečebno – sledovací postup.

Praktické odporúčania

Pred výkonom

Na konzultáciu pred prenatálnym invazívnym výkonom sa objednajte sa na Recepcii GYN-FIV (02/50 102 900, 0902 818 100, 0915 450 818). Konzultácie sa vykonávajú každý pondelok v popoludňajších hodinách.

Na konzultáciu si prinesiete:

 • tehotenskú knižku
 • vyšetrenia na krvnú skupinu a Rh faktor

Na základe odporúčania lekára a v závislosti od aktuálneho gestačného veku plodu budete objednaná na výkon. Pri konzultácii budete poučená lekárom o Vašej špecifickej situácii v gravidite, o možnom výkone a zároveň podľa potreby bude realizované ultrazvukové vyšetrenie. Počas konzultácie taktiež obdržíte potrebnú dokumentáciu, ktorú si doma preštudujete a následne prinesiete podpísanú do GYN-FIV v deň realizácie výkonu.

V deň výkonu

V deň výkonu jedzte len ľahkú stravu – posledné ľahké jedlo je cca 3 hodiny pred výkonom. Do GYN-FIV je potrebné sa dostaviť včas na presne objednaný termín.

Po výkone

 • Cca 1 hodinu si oddýchnete na lôžku.
 • Zabezpečíte si doprovod, ktorý Vás odvezie po výkone z GYN-FIV domov.
 • Zabezpečte si nasledujúcich 24 hodín kľudový režim.
 • V prípade obtiaží a komplikácií po výkone budete postupovať v zmysle poučenia, ktoré dostanete po výkone.


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina