GYN Amniocentéza

Genetická amniocentéza

Vykonáva sa za účelom genetického vyšetrenia ešte nenarodeného plodu.

 1. Jedná sa o invazívnu techniku, ktorá pozostáva zo zavedenia ihly pod ultrazvukovou kontrolou cez prednú brušnú stenu a stenu maternice matky do dutiny plodových obalov, za účelom odberu plodovej vody, v ktorá obsahuje bunky plodu potrebné na realizáciu vyšetrenia chromozómov.
 2. Komplikácie, riziká a zlyhania: Napriek tomu, že transabdominálna (cez brušnú stenu) amniocentéza je bezpečná technika, približne v 0,5% prípadov existuje riziko potratu plodu. Zároveň je možný výskyt ďalších rizík ako: vpich do plodu, vpich do pupočníka, predčasný odtok plodovej vody, infekcia, predčasný pôrod a krvácanie matky.
 3. U niektorých tehotných sa môžu vyskytnúť špecificky zvýšené riziká a komplikácie, ktoré zadefinuje konzultujúci lekár podľa aktuálnej situácie v prebiehajúcej gravidite.
 4. Technika môže zlyhať pre nemožnosť odberu plodovej vody, alebo pre laboratórne problémy.
 5. Vyšetrenie bude informovať o možných chromozomálnych anomáliách (genetickom ochorení) a nie o vrodených defektoch iného pôvodu, z čoho vyplýva, že normálny výsledok genetického vyšetrenia negarantuje, že sa plod narodí bez morfologických a mentálnych defektov.
 6. Po výkone je potrebné dodržiavať liečebno – sledovací postup.

Negenetická amniocentéza

Vykonáva sa za účelom vyšetrenia stavu ešte nenarodeného plodu, ako napr.: zrelosť pľúc, aktuálny stav fetoplacentárnej jednotky, metabolické, hematologické a infekčné ochorenia, alebo liečba patologického objemu plodovej vody (odľahčovacia amniocentéza, amnioinfúzia), atď.

 1. Jedná sa o invazívnu techniku, ktorá pozostáva zo zavedenia ihly pod kontrolou ultrazvukovou kontrolou cez prednú brušnú stenu a stenu maternice matky do dutiny plodových obalov, za účelom odberu plodovej vody.
 2. Komplikácie, riziká a zlyhania: Napriek tomu, že transabdominálna (cez brušnú stenu) amniocentéza je bezpečná technika, približne v 0,5% prípadov existuje riziko potratu plodu. Je možný výskyt rizík ako napr.: predčasný pôrod, potrat, vpich do plodu, vpich do pupočníka, predčasný odtok plodovej vody, predčasné odlučovanie placenty, infekcia a krvácanie matky.
 3. U niektorých tehotných sa môžu vyskytnúť špecificky zvýšené riziká a komplikácie, ktoré zadefinuje konzultujúci lekár podľa aktuálnej situácie v prebiehajúcej gravidite.
 4. Technika môže zlyhať pre nemožnosť odberu plodovej vody, alebo pre laboratórne problémy.
 5. Vzhľadom na úzke špecializačné zameranie vyšetrenia z uvedeného nevyplýva garancia, že sa plod narodí bez morfologických a mentálnych defektov.
 6. Po výkone je potrebné dodržiavať liečebno – sledovací postup.

Praktické odporúčania

Pred výkonom

Na konzultáciu pred prenatálnym invazívnym výkonom sa objednajte sa na Recepcii GYN-FIV (02/50 102 900, 0902 818 100, 0915 450 818). Konzultácie sa vykonávajú každý pondelok v popoludňajších hodinách.

Na konzultáciu si prinesiete:

 • tehotenskú knižku
 • vyšetrenia na krvnú skupinu a Rh faktor

Na základe odporúčania lekára a v závislosti od aktuálneho gestačného veku plodu budete objednaná na výkon. Pri konzultácii budete poučená lekárom o Vašej špecifickej situácii v gravidite, o možnom výkone a zároveň podľa potreby bude realizované ultrazvukové vyšetrenie. Počas konzultácie taktiež obdržíte potrebnú dokumentáciu, ktorú si doma preštudujete a následne prinesiete podpísanú do GYN-FIV v deň realizácie výkonu.

V deň výkonu

V deň výkonu jedzte len ľahkú stravu – posledné ľahké jedlo je cca 3 hodiny pred výkonom. Do GYN-FIV je potrebné sa dostaviť včas na presne objednaný termín.

Po výkone

 • Cca 1 hodinu si oddýchnete na lôžku.
 • Zabezpečíte si doprovod, ktorý Vás odvezie po výkone z GYN-FIV domov.
 • Zabezpečte si nasledujúcich 24 hodín kľudový režim.
 • V prípade obtiaží a komplikácií po výkone budete postupovať v zmysle poučenia, ktoré dostanete po výkone.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7241

enfants sont nés avec notre aide

7241

children conceived with our help

7241

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina