URO Chirurgický odber spermií (MESA-TESE)

Urologická operácia za účelom získania mužských pohlavných buniek (spermií) priamo z tkaniva, kde sa produkujú. Je súčasťou metód asistovanej reprodukcie pri liečbe mužského faktora sterility, keď v elekuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií). Robí sa odsatie biologického materiálu z nadsemenníkov (MESA) a odber tkaniva zo semenníkov (TESA). Spermie sú následne použité na oplodnenie vajíčok pri IVF. Zákrok sa robí v celkovej anestézii.


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina