GYN Dilatácia krčka maternice a kyretáž

Výkon v celkovej anestézii indikovaný najmä pri nepravidelnom alebo silnom krvácaní z maternice, polype krčka alebo dutiny maternice a pod. Po rozšírení kanála krčka maternice je odobratá vzorka sliznice z kanála krčka a dutiny maternice a odoslaná na histologické vyšetrenie. Ďalší liečebný, alebo operačný postup bude zvolený podľa výsledkov histologického vyšetrenia.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina