GYN Laparoskopia diagnostická a operačná

Čo je to laparoskopia?

Laparoskopia patrí k najnovším, hoci dnes už etablovaným diagnostickým a operačným metódam v gynekológii. Umožňuje „pozrieť sa“ do brušnej dutiny, resp. do oblasti malej panvy. Priamou vizualizáciou malej panvy poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj laparoskopickou cestou operačne riešiť.

Aké sú najčastejšie indikácie na laparoskopiu?

Dôvody na vykonanie laparoskopie môžu byť rôzne. Rozlišujeme diagnostickú a operačnú laparoskopiu. Diagnostická laparoskopia hľadá príčinu ťažkostí pacientky (napr. bolestí, neplodnosti), alebo je potrebná na potvrdenie, resp. vyvrátenie diagnózy (napr. podozrenie na vrodenú vývojovú chybu vnútorných pohlavných orgánov). Operačná laparoskopia je indikovaná na operačné riešenie existujúceho problému (napr. mimomaternicová tehotnosť, cysta na vaječníku).

K najčastejším indikáciam na laparoskopiu patria:

 • sterilita (neplodnosť),
 • chronická bolesť v malej panve,
 • podozrenie na endometriózu,
 • podozrenie na chronické zápalové ochorenie malej panvy,
 • potvrdenie, resp. vylúčenie anomálií na vnútorných pohlavných orgánoch,
 • pred chirurgickým výkonom na vnútorných pohlavných orgánoch,
 • akútna bolesť brucha,
 • podozrenie na mimomaternicovú tehotnosť.

Ako sa laparoskopia vykonáva?

Laparoskopia sa vykonáva v celkovej anestézii. Po príprave operačného poľa sa urobí krátky (asi 1cm dlhý) rez v dolnom póle pupku a následne sa pomocou špeciálnej ihly aplikuje do dutiny brušnej CO2, aby sa predná brušná stena oddialila od vnútorných orgánov. Cez ten istý rez sa zavádza do dutiny brušnej optika, ktorá je napojená na kameru a monitor. Operatér na monitore vidí stav v dutine brušnej. Podľa potreby sa vykonávajú ešte jeden až dva ďalšie pomocné rezy (asi 1 cm dlhé), cez ktoré sa do dutiny brušnej zavádzajú potrebné laparoskopické operačné nástroje. Samotný operačný výkon závisí od indikácie laparoskopie, zistenej diagnózy a potrebe operačného riešenia.

Aké hlavné pozitíva má laparoskopia pre pacientku?

 • možnosť detailného zobrazenia vnútorných pohlavných orgánov,
 • možnosť presného posúdenia priechodnosti vajíčkovodov,
 • možnosť jednoznačne diagnostikovať niektoré ochorenia, ktoré nie je možné zistiť neinvazívnymi metódami (napr. ultrazvukom),
 • možnosť súčasne ochorenie diagnostikovať a podľa potreby ho hneď aj operačne riešiť,
 • rýchla rekonvalescencia pacientky po operácii,
 • vo väčšine prípadov možnosť realizácie v rámci jednodňovej chirurgie,
 • menšie riziko infekcie.

Ako prebieha laparoskopia v rámci jednodňovej chirurgie?

 • na plánovaný výkon musí prísť pacientka s interným predoperačným vyšetrením, nakoľko výkon prebieha v celkovej anestézii
 • pred operačným výkonom je potrebné si vyholiť oblasť genitálií a podľa potreby aj podbrušie a okolie pupku,
 • v deň výkonu prichádza pacientka ráno nalačno (neje, nefajčí, nepije tekutiny) a s príslušnou dokumentáciou,
 • v deň výkonu ráno užije iba lieky odporúčané interným lekárom prípadne anestéziológom,
 • v stanovený deň sa pacientka hlási ráno o 7.00 h na recepcii GYN-FIVu (4.posch.), vtedy uhradí aj doplatok za operačný výkon podľa platného cenníka, následne prichádza na 3. posch. do operačného traktu,
 • pacientka je uložená sestrou na izbu, kde sa prezlečie a dostane premedikáciu,
 • prebehne samotný operačný výkon,
 • po operácii je pacientka prevezená na izbu, kde ju následne monitoruje ošetrujúca sestra (sledujú sa vitálne funkcie, ako je tlak krvi, pulz, dýchanie, močenie, okrem toho prípadné krvácanie, tlmí sa bolesť a podobne),
 • po výkone pacientku skontroluje operatér a v prípade dobrého pooperačného stavu je pacientka následne prepustená do domáceho ošetrenia.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina