Darcovský program embryí

Darcovia embryí

Darcovia embryí musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • žena musí byť vo veku 18 – 34 rokov (vrátane)
  • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
  • minimálne dosiahnuté vzdelanie darcov – stredoškolské
  • darcovia absolvujú vyšetrenia infekčných, pohlavne prenosných (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a geneticky prenosných ochorení (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)

Príjemcovia darovaných embryí

Darcovský program embryí nemá žiadnu čakaciu dobu. Preto si pár, ktorý má záujem podstúpiť tento proces, môže s lekárom naplánovať proces kryoembryotransferu podľa svojich požiadaviek.

Garantujeme kvalitné embryá v štádiu blastocysty.

PRIEBEH LIEČBY

Po krátkej hormonálnej príprave maternice (maternica sa pripraví na úspešnú implantáciu embrya) je embryo zavedené do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku.

Hormonálna príprava príjemkyne na transfer embrya prebieha doma. Lieky potrebné na prípravu maternice príjemkyne predpisuje náš lekár V súvislosti s touto hormonálnou stimuláciou je potrebné ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu výšky sliznice maternice.

Keď sú výsledky optimálne, naše centrum potvrdí vopred dohodnutý deň prenosu embrya.

Embryá sa následne zavedú do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku – embryotransferu.

Darcovstvo embryí je prísne anonymné!


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina