Darcovský program oocytov

Príjemkyňa darovaných oocytov

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr.:

  • predčasná menopauza
  • predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov
  • genetické ochorenie
  • nízka kvalita oocytov
  • prekonaná onkologická liečba a pod.

Darovaním oocytov môže byť týmto ženám darovaný najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou. Žiadatelia o darcovské oocyty vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj želané fyziognomické znaky – fenotyp darkyne, aby sa mohla zabezpečiť čo najbližšia možná podoba medzi darkyňou a príjemkyňou oocytov.

Príjemcom garantujeme:

  • darkyňu oocytov vyhradenú len pre nich
  • 2 embryá v štádiu blastocysty (pri dobrom výsledku spermiogramu)
  • všetky oocyty sú oplodnené metódou ICSI (Intracytoplazmatická injekcia spermie)
  • všetky embryá sa kultivujú v EmbryoScope – najstabilnejšom inkubátore na stanovenie morfokinetickej kvality embryí
  • transfer embrya sa vykonáva v piaty deň kultivácie (predĺžená kultivácia), keď embryá dosiahnu štádium blastocysty

PRIEBEH LIEČBY

Počas liečby darovanými oocytmi sa oocyty darkyne oplodnia spermiou partnera príjemkyne a takto vzniknuté embryá sú následne prenesené do maternice príjemkyne.

Celý proces je synchronizovaný s hormonálnou stimuláciou darkyne oocytov.

Príprava príjemkyne na transfer embryí z darovaných oocytov prebieha doma. Lieky potrebné na prípravu maternice príjemkyne predpisuje náš lekár. V súvislosti s touto hormonálnou stimuláciou je potrebné ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu výšky sliznice maternice.

Keď sú výsledky optimálne, naše centrum potvrdí vopred dohodnutý deň transferu embrya.

V našom centre ponúkame kontinuálne monitorovanie a kultiváciu embryí v najstabilnejšom inkubátore – EmbryoScope TM. Vďaka vstavanej kamere umožňuje podrobné vyhodnotenie kvality embrya. Výber embryí najvyššej kvality v štádiu blastocysty zvyšuje pravdepodobnosť úspešného transferu embrya.

V piaty deň kultivácie sa embryo (po predĺženej kultivácii) prenesie do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku – embryotransferu.

V prípade vyššieho počtu vysoko kvalitných embryí sa zvyšné embryá kryokonzervujú a môžu byť párom použité pre ďalší transfer.

Darcovstvo oocytov – vajíčok je prísne anonymné!


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina