Darcovský program oocytov

Príjemkyňa darovaných oocytov

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr.:

  • predčasná menopauza
  • predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov
  • genetické ochorenie
  • nízka kvalita oocytov
  • prekonaná onkologická liečba a pod.

Darovaním oocytov môže byť týmto ženám darovaný najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou. Žiadatelia o darcovské oocyty vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj želané fyziognomické znaky – fenotyp darkyne, aby sa mohla zabezpečiť čo najbližšia možná podoba medzi darkyňou a príjemkyňou oocytov.

Príjemcom garantujeme:

  • darkyňu oocytov vyhradenú len pre nich
  • 2 embryá v štádiu blastocysty (pri dobrom výsledku spermiogramu)
  • všetky oocyty sú oplodnené metódou ICSI (Intracytoplazmatická injekcia spermie)
  • všetky embryá sa kultivujú v EmbryoScope – najstabilnejšom inkubátore na stanovenie morfokinetickej kvality embryí
  • transfer embrya sa vykonáva v piaty deň kultivácie (predĺžená kultivácia), keď embryá dosiahnu štádium blastocysty

PRIEBEH LIEČBY

Počas liečby darovanými oocytmi sa oocyty darkyne oplodnia spermiou partnera príjemkyne a takto vzniknuté embryá sú následne prenesené do maternice príjemkyne.

Celý proces je synchronizovaný s hormonálnou stimuláciou darkyne oocytov.

Príprava príjemkyne na transfer embryí z darovaných oocytov prebieha doma. Lieky potrebné na prípravu maternice príjemkyne predpisuje náš lekár. V súvislosti s touto hormonálnou stimuláciou je potrebné ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu výšky sliznice maternice.

Keď sú výsledky optimálne, naše centrum potvrdí vopred dohodnutý deň transferu embrya.

V našom centre ponúkame kontinuálne monitorovanie a kultiváciu embryí v najstabilnejšom inkubátore – EmbryoScope TM. Vďaka vstavanej kamere umožňuje podrobné vyhodnotenie kvality embrya. Výber embryí najvyššej kvality v štádiu blastocysty zvyšuje pravdepodobnosť úspešného transferu embrya.

V piaty deň kultivácie sa embryo (po predĺženej kultivácii) prenesie do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku – embryotransferu.

V prípade vyššieho počtu vysoko kvalitných embryí sa zvyšné embryá kryokonzervujú a môžu byť párom použité pre ďalší transfer.

Darcovstvo oocytov – vajíčok je prísne anonymné!


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7241

enfants sont nés avec notre aide

7241

children conceived with our help

7241

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina