Darcovský program oocytov

Darkyňa oocytov

Darkyňa oocytov musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • vek 18 – 34 rokov
 • zdravotný stav bez závažných ochorení (vrátane vrodených a psychických)
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie – stredoškolské s maturitou
 • darkyňou nesmie byť žena, ktorá už v minulosti darovala oocyty v inom centre asistovanej reprodukcie
 • darkyňa absolvuje základné gynekologické vyšetrenie (vrátane osobného pohovoru a hormonálneho profilu), vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis a pod.) a genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy)
 • celkovo absolvuje približne 4 návštevy nášho centra
 • darkyňa musí mať platné poistenie v jednej zo slovenských zdravotných poisťovní

Centrum GYN-FIV garantuje darkyni finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom oocytov vo výške 1000 Eur.

Ako prebieha darovanie oocytov?
 1. Prvým krokom je objednanie na konzultáciu buď e-mailom na lucia.reichbauerova@gyn-fiv.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0918 937 074, katarina.skodova@gyn-fiv.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0915 989 162.
 2. Potenciálna darkyňa absolvuje konzultácie s dvomi lekármi a embryológom, ktoré je možné zrealizovať v jeden deň. Pri prvej návšteve sa lekára môže spýtať na všetko o darovaní oocytov a táto konzultácia k ničomu nezaväzuje. Na konzultácii s lekárom – gynekológom pacientka absolvuje bežné gynekologické vyšetrenie a ultrazvukové vyšetrenie. Na konzultácii s lekárom – genetikom pacientka absolvuje pohovor o ochoreniach, ktoré by mohli byť geneticky prenosné. Pacientke je pri prvej návšteve odobraná krv na vyšetrenie infekčných, sexuálne prenosných a genetických ochorení. Nasleduje ďalšie vyšetrenie – vyšetrenie hormonálneho profilu, ktorý sa stanovuje v 3. alebo 5. deň menštruačného cyklu. Až na základe výsledkov vyšetrení, ktoré sú bezplatné (o 4-6 týždňov) je pacientka zaradená do darcovského programu.
 3. Proces stimulácie začína naplánovaním stimulačného cyklu, ktorý trvá približne 10 dní. Lekár darkyni na mieru pripraví protokol a detailne vysvetlí celý proces. Darkyňa je tiež oboznámená s aplikáciou liekov podporujúcich stimuláciu, ktoré si po dobu 8-10 dní aplikuje sama.
 4. Počas stimulácie musí darkyňa absolvovať 2-3-krát folikulometriu (ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rast folikulov, aby sa určil najvhodnejší dátum odberu oocytov). Zároveň je darkyňa kontrolovaná aj pre prípad možného rizika hyperstimulačného syndrómu.
 5. Odber oocytov sa vykonáva v krátkodobej anestézii. Pacientka odchádza o dve hodiny po zákroku so sprievodom domov.
Najčastejšie kladené otázky

Môže mi proces darovania oocytov ublížiť?

Každý medicínsky postup nesie určité riziko. Ani darovanie oocytov nie je výnimkou. Pravdepodobnosť vzniku komplikácií je nízka. Najčastejšou komplikáciou je tzv. hyperstimulačný syndróm, pri ktorom vaječníky reagujú na liečbu nadmerne. Môžete pociťovať mierne bolesti v podbrušku alebo pocit nafúknutia. Krátko po odbere oocytov môžete po vpichu ihly mierne krvácať z pošvy. Prevažná väčšina pacientiek však nemá žiadne ťažkosti. Darkyňami oocytov sú najčastejšie študentky vysokých škôl alebo ženy na materskej dovolenke, ktoré hneď nasledujúce dni po odbere oocytov normálne fungujú vo svojom bežnom živote.

Môžem mať potom v budúcnosti dôsledkom darovania oocytov sama problém otehotnieť?

Vaječníky produkujú oocyty v mesačných cykloch. Pri jednom stimulovanom cykle Vám odoberieme len malý počet z celkovej rezervy Vašich oocytov (približne 10 oocytov), ktoré by bez stimulácie aj tak zanikli. Doposiaľ nebola publikovaná vedecká práca, ktorá by poukazovala na zníženie plodnosti ženy po darovaní oocytov.

Dostanem za darovanie oocytov peniaze?

Darovanie oocytov je bezplatné, avšak centrum GYN-FIV vám garantuje finančnú kompenzáciu Vašich nákladov spojených s darcovstvom vo výške 1000 Eur. Peniaze si prevezmete v deň odberu vajíčok pred odchodom domov.

Môžem si vybrať, komu svoje oocyty darujem?

Na Slovensku je darcovstvo anonymné, tzn. ani Vy sa nedozviete, komu sme Vaše oocyty poskytli a ani príjemkyňa oocytov sa nedozvie, kto jej ich daroval. Väčšina neplodných párov, ktoré sa rozhodli pre darcovský program, nemajú inú možnosť okrem adopcie, ako sa stať rodičmi. Podľa slovenskej legislatívy je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodí.

Môžem darovať oocyty, keď beriem antikoncepciu?

Áno, darkyňou oocytov môžete byť aj keď užívate hormonálnu antikoncepciu. Pri iných typoch antikoncepcie sa o darovaní oocytov poradíte s lekárom.

 

Príjemkyňa darovaných oocytov

Prijatie darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť zdravé dieťa. Príčiny sú viaceré – napr.:

 • predčasná menopauza
 • predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov
 • genetické ochorenie
 • nízka kvalita oocytov
 • prekonaná onkologická liečba a pod.

Darovaním oocytov môže byť týmto ženám darovaný najkrajší dar na svete – možnosť stať sa mamou. Žiadatelia o darcovské oocyty vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj želané fyziognomické znaky – fenotyp darkyne, aby sa mohla zabezpečiť čo najbližšia možná podoba medzi darkyňou a príjemkyňou oocytov.

Príjemcom garantujeme:

 • darkyňu oocytov vyhradenú len pre nich
 • minimálne 2 embryá v štádiu blastocysty
 • všetky oocyty sú oplodnené metódou ICSI (Intracytoplazmatická injekcia spermie)
 • všetky embryá sa kultivujú v EmbryoScope – najstabilnejšom inkubátore na stanovenie morfokinetickej kvality embryí
 • transfer embrya sa vykonáva v piaty deň kultivácie (predĺžená kultivácia), keď embryá dosiahnu štádium blastocysty

PRIEBEH LIEČBY

Počas liečby darovanými oocytmi sa oocyty darkyne oplodnia spermiou partnera príjemkyne a takto vzniknuté embryá sú následne prenesené do maternice príjemkyne.

Celý proces je synchronizovaný s hormonálnou stimuláciou darkyne oocytov.

Príprava príjemkyne na transfer embryí z darovaných oocytov prebieha doma. Lieky potrebné na prípravu maternice príjemkyne predpisuje náš lekár. V súvislosti s touto hormonálnou stimuláciou je potrebné ultrazvukové vyšetrenie na kontrolu výšky sliznice maternice.

Keď sú výsledky optimálne, naše centrum potvrdí vopred dohodnutý deň transferu embrya.

V našom centre ponúkame kontinuálne monitorovanie a kultiváciu embryí v najstabilnejšom inkubátore – EmbryoScope TM. Vďaka vstavanej kamere umožňuje podrobné vyhodnotenie kvality embrya. Výber embryí najvyššej kvality v štádiu blastocysty zvyšuje pravdepodobnosť úspešného transferu embrya.

V piaty deň kultivácie sa embryo (po predĺženej kultivácii) prenesie do maternice príjemkyne počas krátkeho ambulantného zákroku – embryotransferu.

V prípade vyššieho počtu vysoko kvalitných embryí sa zvyšné embryá kryokonzervujú a môžu byť párom použité pre ďalší transfer.

Darcovstvo oocytov – vajíčok je prísne anonymné!


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina