Pre koho je metóda určená

  • Pre ženy bez partnera, ktoré v budúcnosti plánujú materstvo – social freezing
  • Pre ženy s hroziacou stratou plodnosti v dôsledku liečby (napr. onkologických ochorení)
  • Pre ženy s hroziacim predčasným ovariálnym zlyhaním
  • Pre páry s morálnymi alebo náboženskými námietkami voči mrazeniu embryí v procese IVF
  • Pre páry s neočakávanou absenciou spermií v procese IVF po odbere vajíčok


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina