Pre koho je metóda určená

  • Pre ženy bez partnera, ktoré v budúcnosti plánujú materstvo – social freezing
  • Pre ženy s hroziacou stratou plodnosti v dôsledku liečby (napr. onkologických ochorení)
  • Pre ženy s hroziacim predčasným ovariálnym zlyhaním
  • Pre páry s morálnymi alebo náboženskými námietkami voči mrazeniu embryí v procese IVF
  • Pre páry s neočakávanou absenciou spermií v procese IVF po odbere vajíčok


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

6485

enfants sont nés avec notre aide

6485

children conceived with our help

6485

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina