Vital Test

Prítomnosť veľkého podielu nepohyblivých ale živých spermií môže znamenať defekty v štruktúre bičíkov. Spolu s nekrozoospermiou – prítomnosťou len neživých spermií v ejakuláte ide o závažnú príčinu neplodnosti.

V prípade zhoršenej motility spermií je nutné určiť pomer živých a neživých spermií, pretože počet neživých buniek by nemal prekročiť počet nepohyblivých spermií. Test rozlišuje živé a neživé spermie identifikáciou tých s neporušenou bunkovou membránou. Indikuje sa u pacientov s menej ako 40% progresívne pohyblivých spermií.

Test umožňuje:

  • okamžité stanovenie vitality spermií
  • overenie celistvosti membránovej štruktúry
  • posúdenie funkčnosti nepohyblivých spermií


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

4165

enfants sont nés avec notre aide

baby-born

children conceived with our help

baby-born

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina