Vital Test

Prítomnosť veľkého podielu nepohyblivých ale živých spermií môže znamenať defekty v štruktúre bičíkov. Spolu s nekrozoospermiou – prítomnosťou len neživých spermií v ejakuláte ide o závažnú príčinu neplodnosti.

V prípade zhoršenej motility spermií je nutné určiť pomer živých a neživých spermií, pretože počet neživých buniek by nemal prekročiť počet nepohyblivých spermií. Test rozlišuje živé a neživé spermie identifikáciou tých s neporušenou bunkovou membránou. Indikuje sa u pacientov s menej ako 40% progresívne pohyblivých spermií.

Test umožňuje:

  • okamžité stanovenie vitality spermií
  • overenie celistvosti membránovej štruktúry
  • posúdenie funkčnosti nepohyblivých spermií


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina