Vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách

Spermia vo svojej hlavičke pri oplodnení do vajíčka prenáša genetickú informáciu od otca – DNA. Avšak vplyvom oxidačného stresu môžu na tejto molekule vznikať zlomy, ktoré bránia jej správnej funkcii. I napriek tomu, že sa spermie chovajú fyziologicky normálne a majú správnu morfológiu, môžu obsahovať fragmentovanú DNA. Takto poškodená DNA v spermiách znižuje pravdepodobnosť oplodnenia oocytu, správneho delenia embrya a zvyšuje pravdepodobnosť abortov. Pomocou vyšetrenia sa určuje podiel spermií s nefragmentovanou DNA oproti spermiám s fragmentovanou DNA.

Poškodenie DNA v spermiách môže ovplyvniť:

  • vek pacienta (nad 40 rokov),
  • infekcie urogenitálného traktu
  • varikokéla
  • chemoterapia
  • expozícia chemickými látkami
  • životný štýl (stres, fajčenie, obezita…)
  • súvisí so zvýšenou patológiou spermií


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina