Vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách

Spermia vo svojej hlavičke pri oplodnení do vajíčka prenáša genetickú informáciu od otca – DNA. Avšak vplyvom oxidačného stresu môžu na tejto molekule vznikať zlomy, ktoré bránia jej správnej funkcii. I napriek tomu, že sa spermie chovajú fyziologicky normálne a majú správnu morfológiu, môžu obsahovať fragmentovanú DNA. Takto poškodená DNA v spermiách znižuje pravdepodobnosť oplodnenia oocytu, správneho delenia embrya a zvyšuje pravdepodobnosť abortov. Pomocou vyšetrenia sa určuje podiel spermií s nefragmentovanou DNA oproti spermiám s fragmentovanou DNA.

Poškodenie DNA v spermiách môže ovplyvniť:

  • vek pacienta (nad 40 rokov),
  • infekcie urogenitálného traktu
  • varikokéla
  • chemoterapia
  • expozícia chemickými látkami
  • životný štýl (stres, fajčenie, obezita…)
  • súvisí so zvýšenou patológiou spermií


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7167

enfants sont nés avec notre aide

7167

children conceived with our help

7167

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina