Vyšetrenie oxidačného stresu – MIOXSYS

Oxidačný stres je spôsobený nerovnováhou medzi antioxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme. Okrem toho ich denne prijímame z okolia, napríklad vplyvom žiarení (UV, RTG), ale aj vplyvom stresu, fajčenia, znečisteného prostredia a mnohých ďalších faktorov. Vznik oxidačného stresu je preto výsledkom porušenia rovnováhy na rôznych úrovniach v bunke. Obranu bunky pred ich vplyvom zabezpečujú antioxidačné enzýmy.

Nadmerné množstvo voľných radikálov vedie k rýchlejšiemu poškodzovaniu buniek. Ak nadbytok oxidačného stresu zasiahne mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii).

Zhruba polovica neplodných mužov trpí oxidačným stresom. Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má aj obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek pacienta.

Toto vyšetrenie poskytuje:

  • jednoduché a spoľahlivé testy na meranie možného nadbytku voľných radikálov
  • spätnú analýzu po liečbe antioxidantami

Pre koho je vhodné:

  • indikuje sa u pacientov s nesprávnym životným štýlom (obezita, fajčenie, alkohol, ťažké kovy), s varikokélou, infekciami močového traktu,
  • alebo pre pacientov s vekom vyšším ako 40 rokov,
  • alebo sa doporučuje pacientom, ktorým užívanie preparátov na zlepšenie spermiogramu nezlepšilo výsledky.

 

 

 

 

 

 


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina