HyFoSy

HyFoSy je ambulantné ultrazvukové vyšetrenie, pomocou ktorého potvrdzujeme

PRIECHODNOSŤ VAJÍČKOVODOV a vyšetrujeme KONTÚRY DUTINY MATERNICE.

  • Pri HyFoSy ako kontrastnú látku používame penovú suspenziu sterilného inertného gélu, ktorej výhodou oproti fyziologickému roztoku (pri SIS) je vyšší kontrast a tým aj vyššia presnosť vyšetrenia.
  • HyFoSy je bezpečné a dobre tolerované vyšetrenie, nevyžaduje hospitalizáciu ani použitie celkovej anestézie, RTG žiarenia ani kontrastnej látky s obsahom jódu.
  • Spoľahlivosť HyFoSy je porovnateľná s HSG a HyCoSy.
  • Podmienkou vyšetrenia je negatívna kultivácia z pošvy a cervixu (Go kult., UMC), (prosíme, aby pacientka priniesla výsledky so sebou).
  • Ťažkosti s vyšetrením  a interpretáciou výsledkov môžu nastať pri zúženom cervikálnom kanáli, spazme tubárnej svaloviny a pod. U obéznych pacientok je limitovaná echogenita.
  • Výsledok vyšetrenia je k dispozícii ihneď, najlepšia je interpretácia nálezu priamo v priebehu vyšetrenia (fotodokumentácia je v porovnaní s HSG menej výpovedná).
  • HyFoSy je menej spoľahlivé vyšetrenie ako LSK s chromopertubáciou (cca 10-20% reálne priechodných vajíčkovodov sa nepotvrdí), výhodou je ale absencia hospitalizácie a celkovej anestézie.
  • Cena výkonu:  podľa aktuálneho cenníka, výkon zdravotná poisťovňa neprepláca.
  • Objednať priamo na vyšetrenie HyFoSy je možné na recepcii GYN-FIV.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina