Reprodukčná imunológia

Medicínsky odbor, ktorý aktuálne vstúpil do procesu diagnostiky neplodnosti je REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA. Ponúka ďalší rozmer pri hľadaní príčin neplodnosti.

Lekár centra asistovanej reprodukcie individuálne zváži doplnenie diagnostických vyšetrení reprodukčnej medicíny pri liečbe neplodnosti po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin. 

Vtedy je potrebné pomýšľať aj na možnosť, že neplodnosť ženy môže byť spôsobená poruchami imunity.

Patria sem niektoré  následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite či infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce  zdravie matky aj plodu, alergie.
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ženy s opakovanými spontánnymi potratmi (po 2 spontánnych potratoch bez rozdielu veku), po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu, ale takisto ak nedôjde k donoseniu životaschopného plodu, pri imunopatologia v rodine, keď sú dokázané systémové alebo orgánove špecifické autoimunitné ochorenia, …

V rámci reprodukčnej imunológie sa vykonávajú rôzna vyšetrenia, napríklad: vyšetrenie bunkovej imunity (bunková imunita, Intracelulárne cytokíny), vyšetrenie reprodukčného systému (protilátky proti spermiám, zona pellucida, ováriám), skríning systémových autoimunitných ochorení  (ANA screen, protilátky proti  ß-2-glykoproteínu I, Antifosfolipidový syndróm, protilátky proti annexinu V, protilátky proti protrombinu, vyšetrenie ostatných ochorení (skríning celiakie, vitamín D, histamínová intolerancia, cystická fibróza, štítna žľaza).

Po kompletizácii výsledkov určí lekár – imunológ terapeutický postup a liečbu konzultuje aj s lekárom z centra asistovanej reprodukcie.

Kontakt na lekára imunológa a presné inštrukcie na objednávanie dá klientom lekár v centre asistovanej reprodukcie.

Viac o reprodukčnej imunológii si môžete prečítať na webstránke centra ImunoVital.


VITA NOVA kongres

7581

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina