Kryokonzervácia oocytov

Medzi relatívne nové metódy asistovanej reprodukcie patrí  kryokonzervácia oocytov (vajíčok), ktorú poskytujeme aj našim klientkam.

Kryokonzervácia  sa vykonáva technikou vitrifikácie – okamžitým zamrazením v špeciálnych slamkách. Zabezpečí sa tým ich uchovanie v tekutom dusíku pri teplote -196°C na prakticky neobmedzený čas. Vďaka tejto ultrarýchlej technike mrazenia sa stala pomerne úspešnou metódou, ktorá umožňuje pacientkam pred onkologickou liečbou, chemoterapiou alebo rádioterapiou mať vlastné dieťa.

Kryokonzerváciu oocytov môžu využiť aj klientky, ktoré momentálne nemajú vhodného partnera a boja sa straty ovariálnej rezervy v dobe keď ho mať budú. Úspešnosť  použitia kryokonzervovaných oocytov je síce nižšia ako pri embryách, ale pre mnohé ženy predstavuje jedinú možnosť ako mať v budúcnosti svoje vlastné dieťa.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7241

enfants sont nés avec notre aide

7241

children conceived with our help

7241

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina