HyFoSy

HyFoSy – Hysterosalpingo foam sonography

HyFoSy je ambulantné ultrazvukové vyšetrenie, pomocou ktorého potvrdzujeme PRIECHODNOSŤ VAJÍČKOVODOV a vyšetrujeme KONTÚRY DUTINY MATERNICE.
Pri HyFoSy ako kontrastnú látku používame penovú suspenziu sterilného inertného gélu, ktorej výhodou oproti fyziologickému roztoku (pri SIS) je vyšší kontrast a tým aj vyššia presnosť vyšetrenia.

HyFoSy je bezpečné a dobre tolerované vyšetrenie, nevyžaduje hospitalizáciu ani použitie celkovej anestézie, RTG žiarenia ani kontrastnej látky s obsahom jódu.

Spoľahlivosť HyFoSy je porovnateľná s HSG a HyCoSy.

Podmienkou vyšetrenia je negatívna kultivácia z pošvy a cervixu (Go kult., UMC), (prosíme, aby pacientka priniesla výsledky

Ťažkosti s vyšetrením a interpretáciou výsledkov môžu nastať pri zúženom cervikálnom kanáli, spazme tubárnej svaloviny a pod. U obéznych pacientok je limitovaná echogenita.

Výsledok vyšetrenia je k dispozícii ihneď, najlepšia je interpretácia nálezu priamo v priebehu vyšetrenia (fotodokumentácia je v porovnaní s HSG menej výpovedná).

HyFoSy je menej spoľahlivé vyšetrenie ako LSK s chromopertubáciou (cca 10-20% reálne priechodných vajíčkovodov sa nepotvrdí), výhodou je ale absencia hospitalizácie a celkovej anestézie.

Cena výkonu: výkon zdravotná poisťovňa neprepláca, cena podľa platného cenníka GYN-FIV a.s.

Objednať priamo na vyšetrenie HyFoSy je možné na recepcii GYN-FIV.


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina