Krvná plazma v liečbe neplodnosti – PRP

Počuli ste už o využití vlastnej krvnej plazmy v asistovanej reprodukcii?
V našich centrách sme zahájili používanie metódy PRP.
PRP (platelet rich plasma) je nová metóda využívania vlastnej krvnej plazmy obohatenej o krvné doštičky, cytokíny, rastové faktory a ďalšie proteíny podporujúce protizápalové a regeneračné schopnosti tela. V rámci asistovanej reprodukcie metódu PRP využívame v dvoch prípadoch.
V prvom prípade môže byť aplikovaná priamo do ovárií za účelom regenerácie ovariálneho tkaniva, a to najmä u pacientiek s predčasným ovariálnym zlyhaním. Druhou možnosťou využitia je aplikácia tejto autológnej krvnej plazmy priamo do dutiny maternice, kde môžu rastové faktory priaznivo ovplyvniť rast výstelky maternice pred plánovaným embryotransferom u žien s opakovanými implantačnými zlyhaniami, nedostatočnou hrúbkou výstelky maternice pri predchádzajúcich embryotransferoch, ale aj v iných prípadoch.
O všetkých detailoch, indikáciách a priebehu liečby touto metódou Vás budú naši lekári radi informovať.

Váš tím GYN-FIV

 


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina