Najmodernejší inkubátor EmbryoScope+

Milé dámy, vážení páni,

s radosťou vám dávame do pozornosti, že sme zmodernizovali technické vybavenie nášho embryologického laboratória a to zakúpením najmodernejšieho inkubátora EmbryoScope+ s najväčšou kapacitou zo všetkých time-lapse systémov.

Výhodou tohto inkubátora je, že naraz môžu byť vyšetrené embryá od 15 pacientok, pričom každej z nich môžeme monitorovať až 16 embryí.

Aj na našom pracovisku GYN-FIV v Žiline majú pacientky možnosť využiť služby špičkového inkubátora EmbryoScopeTM.

Viac o EmbryoScope si môžete prečítať tu:
https://www.gyn-fiv.sk/neplodnost/embryoscope-a-embryoscope/
https://www.vitrolife.com/en/Products/EmbryoScope-Time-Lapse-System/EmbryoScope-PLUS-time-lapse-incubator/


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina