TRISOMY test

Vážené dámy,

čakáte bábätko a máte pochybnosti?

V súčasnosti existuje možnosť vyhodnotenia chromozómov pomocou Trisomy testu.
Je to neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou senzitivitou a špecificitou vylúčiť prítomnosť chromozómových porúch plodu už od 12. týždňa gravidity (do 22. týždňa gravidity). V prípade záujmu budúcej mamičky je možné zistiť aj pohlavie bábätka. Predovšetkým však ide o odhalenie chorôb, ktoré sú podmienené genetickou poruchou chromozómov. Patrí medzi ne Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm. Trisomy test je v súčasnosti najlepší skríningový test pre Downov syndróm.

Trisomy test sa odporúča absolvovať hlavne tehotným ženám po dosiahnutí 35.roku života a tým, ktorým vyšiel pozitívny výsledok Tripple testu (AFP test). Test však môže absolvovať každá budúca mamička na vlastnú žiadosť.

Ide o jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, pri ktorom vám zdravotná sestra odoberie v ambulancii vzorku krvi. Po odbere je vzorka odoslaná do laboratória, kde sa spracuje a pripraví na analýzu. Výsledok vyšetrenia sa dozviete do 5 pracovných dní.

  • Na Trisomy test sa môžete objednať prostredníctvom mailu: objednavky@gyn-fiv.sk.
  • Nezabudnite si, prosím, so sebou priniesť tehotenskú knižku.
  • 24 hodín pred odberom sa nesmie užívať nízkomolekulový heparín (Fraxiparine, Clexane).

 

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou.

Všetky informácie o Trisomy testoch sa dozviete na stránke: www.trisomytest.sk.


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina