TRISOMY test

Vážené dámy,

čakáte bábätko a máte pochybnosti?

V súčasnosti existuje možnosť vyhodnotenia chromozómov pomocou Trisomy testu.
Je to neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou senzitivitou a špecificitou vylúčiť prítomnosť chromozómových porúch plodu už od 12. týždňa gravidity. V prípade záujmu budúcej mamičky je možné zistiť aj pohlavie bábätka. Predovšetkým však ide o odhalenie chorôb, ktoré sú podmienené genetickou poruchou chromozómov. Patrí medzi ne Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm. Trisomy test je v súčasnosti najlepší skríningový test pre Downov syndróm.

Trisomy test sa odporúča absolvovať hlavne tehotným ženám po dosiahnutí 35.roku života a tým, ktorým vyšiel pozitívny výsledok Tripple testu (AFP test). Test však môže absolvovať každá budúca mamička na vlastnú žiadosť.

Trisomy test je jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, pri ktorom vám zdravotná sestra odoberie v ambulancii vzorku krvi. Po odbere je vzorka odoslaná do laboratória, kde sa spracuje a pripraví na analýzu. Výsledok vyšetrenia sa dozviete do 5 pracovných dní.

Cena testu je 350 €. Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou.

www.trisomytest.com


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

6807

enfants sont nés avec notre aide

6807

children conceived with our help

6807

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina