3D/4D ultrazvuk

Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia. Prostredníctvom série dvojrozmerných (2D) obrázkov je rekonštruovaný 3D obrázok.

4D zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu, pri ktorej rýchlo snímané trojrozmerné obrázky umožňujú vyšetrenie plodu, alebo jeho orgánov plasticky, v reálnom čase. Až v poslednej dobe bolo možné vytvoriť toto zobrazenie pomocou moderných počítačových technológií. Tieto sa využívajú na spracovanie veľkých objemov dát, okrem iného aj na tzv. 4D zobrazenie. Špecifický spôsob zobrazenia pridáva k trojrozmernému ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas.

Optimálny vek plodu (t. j. gestačný vek) na vyšetrenie 3D/4D ultrazvukom. Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu poskytuje GYN – FIV budúcim rodičom možnosť vidieť bábätko pomocou 3D ultrazvuku už medzi 13. až 17. týždňom tehotnosti. Výhodou tohto zobrazenia je možnosť vidieť už v skorom období celý plod a jeho pohyb. Budete tak mať možnosť komplexne zachytiť vývoj vášho dieťatka. Po ukončení vyšetrenia vám naši odborníci poskytnú vytvorené zábery na USB kľúči. V 25. – 27. týždni tehotnosti, ktorý je optimálny pre 3D zobrazenie tváre plodu, môžeme váš USB kľúč doplniť o ďalšie zábery a nahrávky.

Plastické zobrazenie tváre plodu je jednou z najúžasnejších možností ultrazvukového zobrazenia. Takmer dokonalý portrét tváre plodu, pri kvalitných akustických podmienkach, má veľký psychologický a emocionálny dopad na rodičov, pre ktorých je toto prvé stretnutie s ich bábätkom.

Ďalšie možnosti využitia 3D/4D ultrazvuku

Vyšetrenie kostry

Tento spôsob zobrazí aj detaily kostí, ktoré nie je možné zaznamenať pri klasickom ultrazvukovom zobrazení. Je metódou voľby pri vyšetrení konfigurácie švov lebky, tvaru tiel stavcov, anomálií rebier, podnebia a pod.

Vyšetrenie srdca

Tento spôsob zobrazenia predstavuje unikátnu možnosť zobrazenia celého srdca a jeho činnosť v priebehu jedného srdcového cyklu. Pri tomto vyšetrení sa nahráva a uchováva celý pohybujúci sa objem, ktorý je neskôr možné znova prehliadnuť a študovať z rôznych uhlov pohľadu, analyzovať rôzne časti srdcového cyklu.

Výhody 4D ultrazvuku

Pomocou 4D technológie je možné pozorovať anatómiu jednotlivých orgánov v reálnom čase. Je možné detailne študovať pohyby končatín plodu, mimiku tváre, srdcovú činnosť.

Obmedzenia 3D/4D ultrazvuku

Je nevyhnutné zdôrazniť, že 3D technológia nenahradzuje klasické 2D zobrazenie, ale dopĺňa ho. V praxi sa stretávame s prípadmi (zlá poloha plodu, menšie množstvo plodovej vody, zlé akustické podmienky…), kedy nie je možné získať kvalitné zobrazenie ani pomocou tejto špičkovej technológie.

Dĺžka trvania vyšetrenia

Dĺžka trvania vyšetrenia sa nelíši od bežného ultrazvukového vyšetrenia, nakoľko výkon prístroja umožňuje spracovanie všetkých dát v reálnom čase. Čas potrebný na vyšetrenie je oveľa viac ovplyvnený polohou plodu, či akustickými podmienkami zobrazenia. Vyšetrenie je považované za nadštandartné a nie je hradené zdravotnými poisťovňami.

Úhrada vyšetrenia 3D ultrazvukom

Vyšetrenie 3D ultrazvukom v prípade nedostatočnej kvality záberov, resp. nepriaznivých podmienok na zobrazenie plodu (nedostatok plodovej vody, nevhodné otočenie plodu a pod.) je bezplatné, s možnosťou opakovaného vyšetrenia.

Pacientky za vyšetrenie 3D ultrazvukom platia len v prípade, že si odnášajú archiváciu výsledkov vyšetrenia.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina