Ultrazvukové vyšetrenia

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE

UZV vyšetrenia, ktoré poskytujeme v GYN-FIV:

 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie – konzílium
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti:
  •  I. ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (11.-14. t.t.)
  •  II. ultrazvukové vyšetrenie morfológie plodu (20.-22.t.t.)
  • III.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (29.-32. t.t.)
  • IV.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (36. t.t.)

Pre objednanie na ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti je potrebné priniesť žiadanku od lekára, gynekológa primárnej gynekologickej starostlivosti.


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina