Ultrazvukové vyšetrenia

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE

UZV vyšetrenia, ktoré poskytujeme v GYN-FIV:

 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie – konzílium
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti:
  •  I. ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (11.-14. t.t.)
  •  II. ultrazvukové vyšetrenie morfológie plodu (20.-22.t.t.)
  • III.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (29.-32. t.t.)
  • IV.  ultrazvukové skríningové vyšetrenie v tehotnosti (36. t.t.)

Pre objednanie na ultrazvukové gynekologické vyšetrenie v rámci sledovania tehotnosti je potrebné priniesť žiadanku od lekára, gynekológa primárnej gynekologickej starostlivosti.


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina