Sélectionner une page

O nás fr

VIAC AKO PRIANIE …
… VIAC AKO ČOKOĽVEK

Potreba založiť si rodinu a mať deti je najprirodzenejšou túžbou každého dospelého človeka.

GYN-FIV a.s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu vzniklo v roku 2004 a počas celej doby svojho pôsobenia je lídrom v liečbe neplodnosti na Slovensku a v strednej Európe.

Rozrástli sme sa o pracovisko v Nitre a pracovisko v Žiline, čím sme sa zaradili medzi najväčšie kliniky asistovanej reprodukcie v strednej Európe.

Náš tím lekárov, zdravotných sestier, andrológov, embryológov a koordinátorov je tu pre vás, neplodné páry, aby vám poskytli komplexnú starostlivosť pri vašej liečbe.

Pre našich pacientov hľadáme vždy to najlepšie riešenie, pričom individuálny prístup k pacientovi vnímame ako jeden zo základných predpokladov úspešnej liečby.

SME VAŠÍM SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM

V roku 2022 sme zrealizovali
3619 výkonov v rámci
asistovanej reprodukcie

9 z 10 párov
dokážeme pomôcť

SME ZÁRUKOU ODBORNOSTI A KVALITY

Tím našich špecialistov je zárukou kvality, odbornosti a profesionality. Investujeme do neustále sa rozvíjajúcich technológií, vďaka čomu máme k dispozícii najmodernejšie prístrojové vybavenie andrologického a embryologického laboratória. Naši pracovníci si kontinuálne zvyšujú svoje odborné znalosti s cieľom poskytnúť pacientom tú najkvalitnejšiu pomoc.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.,
odborný garant a vedúci lekár GYN-FIV a.s.

Spoločnosť GYN – FIV a.s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu vám pod jednou strechou ponúka:

  • bezplatné KONZULTÁCIE pre neplodné páry a vstupné pohovory
  • komplexnú diagnostiku príčin ŽENSKEJ NEPLODNOSTI (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení, erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (laparoskopia, hysteroskopia)
  • vyšetrenie za pomoci trojrozmerného (3D a 4D) ultrazvuku
  • diagnostiku a liečbu urologických ochorení a MUŽSKEJ NEPLODNOSTI, vrátane chirurgického odberu spermií (MESA TESE)
  • komplexnú škálu výkonov JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE
  • komplexnú liečbu neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované VÝKONY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE – in vitro fertilizácia (IVF) a embryotransfer (ET), vrátane mikromanipulačných techník – intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI), predimplantačná genetická diagnostika (PGD)
  • liečbu neplodnosti pomocou DARCOVSKÉHO PROGRAMU OOCYTOVEMBRYÍ A SPERMIÍ
  • GENETICKÉ KONZULTÁCIE
  • MRAZENIE VAJÍČOK, SOCIAL FREEZING
  • spolupracujeme s centrami REPRODUKČNEJ IMUNOLÓGIE

Vos histoires

7666

enfants sont nés avec notre aide