Predčasné ovariálne zlyhávanie

OVARIÁLNA REZERVA, AMH

Každá žena sa narodí s určitým počtom vajíčok, ktorý v priebehu života klesá. Pokles plodnosti je spôsobený „starnutím“ vaječníkov. OVARIÁLNA REZERVA (https://www.gyn-fiv.sk/neplodnost/diagnostika/ovarialna-rezerva-a-amh/začína u žien po 25. roku života klesať a po 30. roku  sa už výrazne znižuje.

ANTI-MÜLLEROV HORMÓN (AMH) je ukazovateľom ovariálnej funkcie a je vhodný na posúdenie stavu  pri predčasnom zlyhávaní ovariálnej funkcie.

Je to hormón, ktorý produkujú samotné ováriá (vaječníky) v bunkách folikulov. Hladina AMH predstavuje počet (zásobu folikulov), ktoré sú schopné rastu až do dominantného folikulu potrebného pre otehotnenie. Je významným ukazovateľom starnutia ovárií. Stanovením jeho hladiny je možné vyhodnotiť ovariálnu rezervu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia.

AMH test sa vykonáva zo vzorky krvi a je možné oň požiadať u obvodného gynekológa alebo v centre asistovanej reprodukcie (https://www.gyn-fiv.sk/o-nas/novinky/zistite-svoju-ovarialnu-rezervu/).

KEDY HOVORÍME O ZLYHÁVANÍ OVARIÁLNEJ FUNKCIE?

Ženy vo veku 30 a viac rokov

  • ak je hodnota AMH menej ako 1 ng/ml (hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy)

Ženy vo veku 25-29 rokov

  • ak je hodnota AMH < 1,5 ng/ml (hraničná hodnota nízkej ovariálnej rezervy)


VITA NOVA kongres

7504

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina