Viac ako prianie...

        … viac ako 18 rokov skúseností
s liečbou neplodnosti

Viac ako prianie...

 … viac ako 18 rokov
skúseností s liečbou
neplodnosti

…čo najbližšie k vám

…čo najbližšie k vám

…plníme vaše priania

…plníme vaše priania

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie SGPS, vedúcim lekárom  postgraduálneho štúdia pre liečbu neplodnosti SZU, je odborným garantom  a členom výboru medzinárodnych konferencií a poradenských rád.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

MUDr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie SGPS, vedúcim lekárom  postgraduálneho štúdia pre liečbu neplodnosti SZU, je odborným garantom  a členom výboru medzinárodnych konferencií a poradenských rád.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

MUDr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

…individuálne a profesionálne

…individuálne a profesionálne

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

… aj váš bocian mešká? Sme tu pre vás …

… aj váš bocian mešká? Sme tu pre vás …

Andrologické laboratórium

Embryologické laboratórium

Jednodňová chirurgia

Ultrazvukové vyšetrenia

…neváhajte

…neváhajte


VITA NOVA kongres

7666

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina