Viac ako prianie...

        … viac ako 18 rokov skúseností
s liečbou neplodnosti

Viac ako prianie...

 … viac ako 18 rokov
skúseností s liečbou
neplodnosti

…čo najbližšie k vám

…čo najbližšie k vám

…plníme vaše priania

…plníme vaše priania

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie SGPS, vedúcim lekárom  postgraduálneho štúdia pre liečbu neplodnosti SZU, je odborným garantom  a členom výboru medzinárodnych konferencií a poradenských rád.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

MUDr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Gynekológ, vedúci lekár GYN-FIV, odborný zástupca reprodukčnej medicíny pre pracovisko Bratislava a Nitra. Je predsedom sekcie asistovanej reprodukcie SGPS, vedúcim lekárom  postgraduálneho štúdia pre liečbu neplodnosti SZU, je odborným garantom  a členom výboru medzinárodnych konferencií a poradenských rád.

MUDr. Silvester Galo, PhD.

gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu a jednodňovú zdravotnú starostlivosť pre pracovisko v Žiline, expert na liečbu endometriózy. Je autorom viacerých prednášok a publikácií uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.

MUDr. Karin Vondráková

gynekológ, expert na ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, lekár reprodukčnej medicíny na pracovisku v Nitre.

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

…so špičkovým prístrojovým vybavením

… aj váš bocian mešká? Sme tu pre vás …

… aj váš bocian mešká? Sme tu pre vás …

Andrologické laboratórium

Embryologické laboratórium

Jednodňová chirurgia

Ultrazvukové vyšetrenia

…neváhajte

…neváhajte


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina