Diagnostika

Cieľom vyšetrení je odhalenie príčiny neplodnosti s jej následným odstránením, alebo liečbou. Vždy sa vyšetrujú obaja partneri. U časti párov nie je ani po použití všetkých vyšetrovacích metód odhalená príčina neplodnosti (ide o tzv. idiopatickú sterilitu). Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá.

Vyšetrenie ženy

Základné vyšetrenia:

 1. Pohovor s pacientkou (priebeh menštruačného cyklu, prekonané ochorenia, už vykonané vyšetrenia a predchádzajúca liečba neplodnosti a pod.) a základné gynekologické vyšetrenie (palpačné a v gynekologických zrkadlách, vrátane onkocytológie z krčka maternice).
 2. Ultrazvukové vyšetrenie (základné a folikulometria – posúdenie rastu folikulu v priebehu menštruačného cyklu).
 3. Bakteriológia pošvy a krčka maternice (odber materiálu z krčka maternice a z pošvy na zistenie prítomnosti infekcie) (aeróbne a anaeróbne baktérie, chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy).
 4. Odber krvi na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení.
 5. Odber krvi 3.deň menštruačného cyklu na vyšetrenie hormonálnych hladín.
 6. HyFoSy (ambulantné ultrazvukové vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov a vyšetrenie kontúr dutiny maternice) alebo Laparoskopia (LSK = operačný výkon v celkovej anestézii) na posúdenie stavu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, spolu s posúdením ich priechodnosti, prípadne odstránenia zrastov, ložísk endometriózy a pod.).

Vyšetrenia v bode 1-5 je možné zrealizovať i u obvodného gynekológa, ktorý následne odosiela pacientku s výsledkami do centra asistovanej reprodukcie.

Vyšetrenia v bode č. 6 vykonávajú spádové gynekologické oddelenia alebo lekári v centre asistovanej reprodukcie.

Doplnkové vyšetrenia:

 1. Hysteroskopia (diagnostický, alebo i operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii na posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice maternice, ústia vajíčkovodov).
 2. Postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku).
 3. Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti).
 4. Vyšetrenie na prítomnosť ochorení spôsobujúcich zvýšené zrážanie krvi s následnou vyššou pravdepodobnosťou samovoľného potratu.
 5. Imunologické vyšetrenie (prítomnosť protilátok proti spermiám a vaječníkom).
 6. Psychologické a sexuologické vyšetrenie (ťažkosti pri pohlavnom styku, psychoreaktívne poruchy a pod.).

Vyšetrenie muža

Základné vyšetrenia:

Spermiogram – ejakulát získaný masturbáciou po 1 – 3-dňovej pohlavnej abstinencii (stanovuje sa objem ejakulátu, počet spermií, podiel patologických foriem spermií, podiel a kvalita ich pohybu, prítomnosť ďalších buniek, v prípade potreby aj bakteriologické vyšetrenie na odhalenie prítomnej infekcie).

Doplnkové vyšetrenia:

 1. Urologické vyšetrenie.
 2. Vyštrenie krvi na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení.
 3. Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti, pri ťažších poruchách spermiogramu, alebo pred pokusom o chirurgické získanie spermií).
 4. Vyšetrenie hormonálnych hladín (pri ťažších poruchách spermiogramu).
 5. Psychologické a sexuologické vyšetrenie (impotencia, nedostatočná erekcia, chýbajúca ejakulácia a pod.).

 

 

 


VITA NOVA congress


VITA NOVA kongres

Your stories

Vos histoires

7438

enfants sont nés avec notre aide

7438

children conceived with our help

7438

detí sa narodilo s našou pomocou

Vďaka GYN-FIV sme rodina